پذيرش دانشجوي مجازي از طريق كنكور در دانشگاه علم و صنعت از مهر88

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه مجازیارسال شده در   03 اردیبهشت 1388-23 April 2009بازدید 5272


پذيرش دانشجوي مجازي از طريق كنكور در دانشگاه علم و صنعت از مهر88

رييس مركز آموزش الكترونيك دانشگاه علم و صنعت ايران از افزايش رشته‌هاي مركز الكترونيك دانشگاه، تلاش براي ارايه الكترونيكي دروس حضوري دانشگاه، توسعه آموزش الكترونيك در واحدهاي اقماري دانشگاه و پذيرش دانشجوي مجازي از دو طريق كنكور و دانشپذيري از مهر 88 خبر داد. رييس مركز آموزش الكترونيك دانشگاه علم و صنعت ايران از افزايش رشته‌هاي مركز الكترونيك دانشگاه، تلاش براي ارايه الكترونيكي دروس حضوري دانشگاه، توسعه آموزش الكترونيك در واحدهاي اقماري دانشگاه و پذيرش دانشجوي مجازي از دو طريق كنكور و دانشپذيري از مهر 88 خبر داد. دكتر مزيني در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه در سال 88 افزايش تعداد رشته‌ها در دستور كار است، ‌گفت: در حال حاضر مركز آموزش الكترونيك دانشگاه در دو رشته مهندس فناوري اطلاعات و صنايع در مقطع كارشناسي و دو رشته مهندسي فناوري اطلاعات و ارتباطات، mba و مهندسي شيمي در مقطع كارشناسي ارشد دانشجو پذيرش مي‌كند. وي افزود: طي مذاكرات انجام شده اميدواريم دو گرايش در مقطع كارشناسي ارشد امسال به رشته‌هاي در حال پذيرش مركز آموزش الكترونيك دانشگاه اضافه شود. مزيني با بيان اينكه يكي از مهمترين فعاليت‌هاي سال جاري پشتيباني از دروس حضوري دانشگاه به شكل الكترونيكي است، خاطر نشان كرد: اميدواريم كه بخش قابل توجهي از محتواي دروس دوره‌هاي حضوري دانشگاه را به شكل الكترونيكي ارائه دهيم كه اين مساله مي‌تواند باعث صرفه جويي در زمان و افزايش كيفيت و محتوا شود. رييس مركز آموزش الكترونيك ادامه داد: همچنين توسعه آموزش الكترونيك در واحدهاي اقماري در دستور كار سال جاري است كه اميدواريم كه در واحدهاي اراك، بهشهر و نور بتوانيم پذيرش دانشجو به صورت الكترونيكي داشته باشيم. رييس مركز آموزش الكترونيك دانشگاه علم و صنعت ايران در خاتمه با بيان اينكه در حال حاضر يك هزار و 500 دانشجو در مركز آموزش الكترونيك دانشگاه تحصيل مي‌كنند، ‌تصريح كرد: تا كنون به شكل دانش‌پذيري دانشجو پذيرش مي‌شد كه امسال هم پذيرش از كنكور و هم پذيرش به شكل دانش‌پذيري از مهرماه به اجرا درمي‌آيد. رييس مركز آموزش الكترونيك دانشگاه علم و صنعت ايران از افزايش رشته‌هاي مركز الكترونيك دانشگاه، تلاش براي ارايه الكترونيكي دروس حضوري دانشگاه، توسعه آموزش الكترونيك در واحدهاي اقماري دانشگاه و پذيرش دانشجوي مجازي از دو طريق كنكور و دانشپذيري از مهر 88 خبر داد. رييس مركز آموزش الكترونيك دانشگاه علم و صنعت ايران از افزايش رشته‌هاي مركز الكترونيك دانشگاه، تلاش براي ارايه الكترونيكي دروس حضوري دانشگاه، توسعه آموزش الكترونيك در واحدهاي اقماري دانشگاه و پذيرش دانشجوي مجازي از دو طريق كنكور و دانشپذيري از مهر 88 خبر داد. دكتر مزيني در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه در سال 88 افزايش تعداد رشته‌ها در دستور كار است، ‌گفت: در حال حاضر مركز آموزش الكترونيك دانشگاه در دو رشته مهندس فناوري اطلاعات و صنايع در مقطع كارشناسي و دو رشته مهندسي فناوري اطلاعات و ارتباطات، mba و مهندسي شيمي در مقطع كارشناسي ارشد دانشجو پذيرش مي‌كند. وي افزود: طي مذاكرات انجام شده اميدواريم دو گرايش در مقطع كارشناسي ارشد امسال به رشته‌هاي در حال پذيرش مركز آموزش الكترونيك دانشگاه اضافه شود. مزيني با بيان اينكه يكي از مهمترين فعاليت‌هاي سال جاري پشتيباني از دروس حضوري دانشگاه به شكل الكترونيكي است، خاطر نشان كرد: اميدواريم كه بخش قابل توجهي از محتواي دروس دوره‌هاي حضوري دانشگاه را به شكل الكترونيكي ارائه دهيم كه اين مساله مي‌تواند باعث صرفه جويي در زمان و افزايش كيفيت و محتوا شود. رييس مركز آموزش الكترونيك ادامه داد: همچنين توسعه آموزش الكترونيك در واحدهاي اقماري در دستور كار سال جاري است كه اميدواريم كه در واحدهاي اراك، بهشهر و نور بتوانيم پذيرش دانشجو به صورت الكترونيكي داشته باشيم. رييس مركز آموزش الكترونيك دانشگاه علم و صنعت ايران در خاتمه با بيان اينكه در حال حاضر يك هزار و 500 دانشجو در مركز آموزش الكترونيك دانشگاه تحصيل مي‌كنند، ‌تصريح كرد: تا كنون به شكل دانش‌پذيري دانشجو پذيرش مي‌شد كه امسال هم پذيرش از كنكور و هم پذيرش به شكل دانش‌پذيري از مهرماه به اجرا درمي‌آيد.
اخبار روزنامه ها