بورسیه تحصیلی در دانشگاه Applied Sciences Europe

 

دانشگاه علمی و کاربردی اروپا، در آلمان برای مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد چند رشته از جمله هنر بورسیه اعطاء میکند.

متقاضی می بایست عملکرد خوبی در تحصیلات خود داشته باشد و تصاویر آثار خود را به دانشگاه ارسال نماید.

جهت دریافت پذیرش، فرم تکمیل شده درخواست، توصیه نامه، مدرک زبان، بیوگرافی و … الزامی است.

مهلت ارسال درخواست: ۱۸ جولایی ۲۰۱۷

 

: Application Form

http://www.btk-fh.de/files/accreditation/Formular_eng.pdf

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه مراجعه نمایید.

http://www.btk-fh.de/en/news/scholarships-2017-18/

 

 

دیدگاه ها غیرفعال است