بورسیه تحصیلی لیسانس کانادا

مقطع تحصیلی:

لیسانس

رشته های مهندسی شیمی، عمران، مکانیک، کامپیوتر، برق، مواد، زیست مهندسی و ….

پذیرفتن مدارک زبان مختلف از جمله دولینگو

آخرین مهلت ثبت نام بورسیه:

۱۳۹۹/۱۱/۲۴

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به آدرس زیرمراجعه نمایید:

https://www.eng.mcmaster.ca/future-students/undergraduate-entrance-scholarships

دیدگاه ها غیرفعال است