بورسیه تحصیلی دولتی ایرلند

مقاطع: ارشد و دکترا

رشته ها: تمامی رشته های تحصیلی

امتیازات بورسیه:
• پرداخت سالانه ۱۸۵۰۰ یورو در سال
• کمک هزینه برای مخارج دانشحویان تا سقف ۵۷۵۰ یورو در سال
• پرداخت هزینه تحقیقات و پژوهش سالانه مبلغ ۳۲۵۰ یورو

مدارک مورد نیاز:
• ارائه ترجمه مدرک کارشناسی و ریز نمرات
• ارائه ترجمه مدرک کارشناسی ارشد و ریز نمرات
• ارائه رزومه یا سی وی
• پیدا کردن سوپر وایزر
• پاسپورت و عکس
• توصیه نامه
• انگیزه نامه
• پروپزال
• نمره زبان

ددلاین: ۲۸ مهر ۱۴۰۱

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به آدرس زیر مراجعه نمایید:

https://research.ie/funding/goipg

دیدگاه ها غیرفعال است