بورسیه تحصیلی دولت ایتالیا ، دولت ایتالیا از اعطای تعدادی بورسیه تحصیلی تحت عنوان INVEST YOUR TALENT IN ITALY برای رشته های تحصیلی کارشناسی ارشد خبر داده است که به شرح ذیل است .

The aim of the Program is to foster cooperation among Italian Universities and Italian companies in order to
promote their internationalization by sustaining higher education courses tailored to the needs of the labor
market. Thanks to this Program, young foreigners, educated in Italy and properly trained in their specific
fields of expertise, will have the opportunity to make a working experience at selected Italian companies,
partners of the “Invest Your Talent in Italy” Program.

نام بورسیه: بورسیه دولت ایتالیا INVEST YOUR TALENT IN ITALY

دانشگاه و کشور اعطا کننده: دانشگاه های مختلف ایتالیا

موضوع بورسیه: اکثر رشته های تحصیلی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

شرایط و مدارک:
۱٫ انگیزه نامه( تهیه ویدیویی یک دقیقه ای)
۲٫ ترجمه آخرین مدرک تحصیلی
۳٫ ترجمه ریز نمرات
۴٫ مدرک زبان انگلیسی یا ایتالیایی
۵٫ پر کردن فرم ثبت نام آنلاین
۶٫ تماس با دانشگاه مربوطه و ثبت نام در آن دانشگاه
۷٫ داشتن حداکثر ۲۶ سال سن
۸٫ تصویر پاسپورت

کشورهای مورد پذیرش:
Azerbaijan
Brazil
Colombia
Egypt
Ethiopia
India
Indonesia
Iran
Ghana
Kazakhstan
Mexico
People’s Republic of China
Tunisia
Turkey
Vietnam

امتیازات بورسیه :
کمک هزینه ماهیانه ۹۰۰ یورو
معافیت از شهریه دانشگاه
بیمه

مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۷/۱۱/۱۱

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://investyourtalentapplication.esteri.it/SitoInvestYourTalentApplication/progetto.asp

دیدگاه ها غیرفعال است