چرا کتاب بین المللی روابط عمومی ؟

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / کتاب و محصولات آموزشیارسال شده در   14 فروردین 1392-03 April 2013بازدید 3536


چرا کتاب بین المللی روابط عمومی ؟

 

سال 1377 مؤسسه رویداد رسانه که توسط جمعی از همکلاسی های فارغ التحصیل خوش فکر و خلاق دانشکده علوم ارتباطات راه اندازی شده بود ، پیشنهاد انتشار نخستین کتاب سال روابط عمومی را به اداره کل تبلیغات دولت ارایه داد و با همکاری این اداره کل نخستین کتاب سال روابط عمومی ایران منتشر شد. پس از آن 4 سال این کتاب توسط انجمن متخصصان روابط عمومی بین سال های 1380 تا 1390 منتشر شد که مسؤولیت سردبیری و انتشار آن در دو سال گذشته به عهده اینجانب بود. هر چند که در سال جاری مذاکره برای انتشار مجدد کتاب توسط اینجانب به نتیجه نرسید ولی جرقه انتشار کتاب بین المللی روابط عمومی سرآغاز حرکتی جدید به منظور توسعه ادبیات روابط عمومی با تأکید بر ترجمه آثار و محتوای بین المللی بوده است. کتاب بین الملل پیش رو هر چند که شباهت قابل توجه ای با کتاب دو سال گذشته سال روابط عمومی ایران دارد اما به سبب تمرکز بیشتر بر محتوای تولید شده در کشورهای پیشرو در تولید ادبیات روابط عمومی می تواند به رفع نیاز روزافزون کارشناسان متخصص روابط عمومی در کشور که با محتوای تکراری و بعضاً مشابه روبرو می شوند ، کمک نماید.

در این کتاب تلاش شد از تیم مترجمان آشنا و حرفه ای و نیز نیروهای توانمند و متخصص داخلی و خارجی جهت تأمین محتوا استفاده شود. تأکید بر بدیع بودن ، کاربردی بودن و درگیر بودن با نیازهای امروز جامعه روابط عمومی ایران از مهمترین شاخص های محتوایی برای انتخاب مطالب و موضوعات بوده است.

در این راه از حمایت و دلگرمی همه کسانی که همواره مشوق توسعه ادبیات روابط عمومی هستند تشکر می کنم و بویژه باید از جناب آقای جناغی مدیر عامل خوش فکر و دلسور مجموعه پویندگان توسعه پارس که چند سال است در حمایت از فعالیت های حرفه ای روابط عمومی پیشتاز هستند و نیز از آقایان دکتر کمالی پور ، دکتر هادی خانیکی، دکتر حسینعلی افخمی ، دکتر اسماعیل قدیمی و در گروه ترجمه از خانم ها مریم پرستش و سلامه پروین سپاسگزارم. همچنین از آقایان سید شهاب سید محسنی کمال تشکر را دارم.

در پایان امیدوارم این کتاب سرآغازی در توجه بیشتر به انتخاب و ترجمه آثار حرفه ای در روابط عمومی دنیای پیشرفته باشد و باعث شود تا کارشناسان و متخصصان با مفهوم واقعی و ماهیت و قابلیت ها و توانمندی های روابط عمومی در مهندسی مسایل جهانی ، مدیریت بحران ها ، حمایت از تولید و نقش آفرینی در ارتقاء برندها ، بیش از پیش آشنا شوند.

برای تهیه کتاب با شماره های 8908-021 گروه توسعه پارس تماس بگیرید.


کتاب بین المللی روابط عمومی
اخبار روزنامه ها