آموزش پیشرفته زبان فرانسه( نصرت )

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش زبانارسال شده در   26 امرداد 1392-17 August 2013بازدید 1613آموزش پیشرفته زبان فرانسه به زبان نصرت 
این مجموعه شامل:
تمرین تقویت حافظه در ضمن یادگیری
آموزش و مکالمه زبان فرانسه بیش از 25 ساعت
آموزش مکالمه و یادگیری آن در 60 روز

قيمت :12,500 تومان آموزش زبان زبان آموزش زبان فرانسه آموزش زبان فرانسه نصرت
اخبار روزنامه ها