حسابدار با تجربه و آشنا به نرم افزار هلو جهت کار در کارخنه

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام حسابدارارسال شده در   21 آذر 1391-11 December 2012بازدید 1600

حسابدار با تجربه و  آشنا به نرم افزار هلو جهت کار در کارخنهحسابدارباتجربه آشنابه , نرم افزارهلوجهت کاردرکارخانه , درحومه ورامین نیازمندیم
1391/9/18 الی 1391/9/22
45 و 36291943استخدام حسابدار حسابدار آشنا به نرم افزار هلو
اخبار روزنامه ها