استخدام مدیر مالی,رئیس حسابداری,کارشناس حسابداری,مدیر فروش و مدیر امور اداری در شرکت زاگروس

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام حسابدارارسال شده در   10 شهریور 1392-01 September 2013بازدید 2893


استخدام مدیر مالی,رئیس حسابداری,کارشناس حسابداری,مدیر فروش و مدیر امور اداری در شرکت زاگروس
شرکت صنایع شیر ایلام زاگرس

این شرکت جهت تامین نیروی انسانی خود نیاز به افراد ذیل با مشخصات ذکر شده را دارد.تحصیلات

سابقه کار

۱-  مدیر مالی

حسابداری

۱۰ سال

۲-  رئیس حسابداری

حسابداری

۵ سال

۳-  مدیر امور اداری

مدیری اداری

۵ سال

۴-  کارشناس حسابداری

حسابداری

۳ سال

۵-  مدیر فروش

مدیریت بازرگانی

۵ سال

۶-  سرپرست دفتر پخش

مدیریت بازرگانی

۵ سال

 افراد واجد شرایط مشخصات فردی و شغلی خود را با ذکر سوابق به نشانی info@kalber.dairy.com  ارسال فرمایند.


استخدام حسابدار استخدام حسابدار در تهران استخدام مدیر امور اداری استخدام مدیر استخدام مدیر فروش استخدام مدیر اداری در تهران
اخبار روزنامه ها