استخدام همه مقاطع تحصیلی در یک شرکت صنعتی در جاده مخصوص کرج

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   30 آذر 1390-21 December 2011بازدید 16478
استخدام همه مقاطع تحصیلی در یک شرکت صنعتی در جاده مخصوص کرج

کارشناس برنامه ریزی-2 سال سابقه-لیسانس صنایع-آشنایی با برنامه ریزی و کنترل پروژه در صنایع گاز

کارشناس کنترل موجودی-2 سال-لیسانس صنایع-آشنایی با برنامه ریزی و کنترل موجودی در صنایع گاز

انباردار-3 سال-فوق دیپلم/لیسانس-مسلط به همکاران سیستم و انبار محصولات ابزار

تکنسین برق-3 سال-فوق دیپلم-آشنایی با تعمیرات و نگهداری و تاسیسات

تکنسین مکانیک-3 سال-فوق دیپلم-آشنایی با تعمیرات و نگهداری و تاسیسات

دبیرخانه-1 سال-دیپلم/فوق دیپلم-آشنایی با آفیس

نقشه کش-2 سال-فوق دیپلم/لیسانس-مسلط به نرم افزارهای نقشه کشی سه بعدی

کارشناس کنترل کیفیت-2 سال-لیسانس مکانیک/متالورژی-دارا بودن مدرک ut,pt,rt-بازرسی جوش و آشنایی با pqr نویسی و wps

کارشناس سفارشات خارجی-2 سال-لیسانس مکانیک/عمران-آشنایی کامل با زبان انگلیسی

کارشناس حسابداری-5 سال-لیسانس-مسلط به همکاران سیستم

رییس حسابداری-5 سال-لیسانس-مسلط به نرم افزار همکاران سیستم

HR_manager_kv@yahoo.com

فعلا بدون مهلتاستخدام همه مقاطع تحصیلی شرکت صنعتی جاده مخصوص کرج
اخبار روزنامه ها