دعوت به همکاری در یک شركت توليد نرم افزار ERP

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   20 فروردین 1387-08 April 2008بازدید 2302


شركت توليد نرم افزار ERP جهت تكميل تخصصهاي ذيل دعوت به همكاري مي نمايد: - برنامه نويس مسلط به c# آشنايي به MS SQL SERVER (با 3 سال سابقه كار) - تست كننده آشنا به MS Office و سيستم مالي بازرگاني (با 3 سال سابقه كار) - مستند نگار مسلط به MS Office آشنا به سيستم هاي مالي و بازرگاني (با 3 سال سابقه كار) - پشتيباني آشنايي به MS SQL SERVER و سيستم هاي مالي و بازرگاني و صنعتي (با 2 سال سابقه كار( - مدير فروش آشنا به سيستم هاي مالي و بازرگاني و صنعتي (با 5 سال سابقه كار( - كارشناس فروش آشنا به و سيستم هاي مالي و بازرگاني و صنعتي و فروش نرم افزار (با 2 سال سابقه كار) - كارشناس سخت افزار آشنايي با ساختار و تجهيزات كامپيوتر و سيستم هاي عامل (با 2 سال سابقه كار( نحوه تماس: واجدين شرايط مي توانند مشخصات و سوابق كاري خود را به آدرس پست الكترونيكي Jobs4ERP@gmail.com ارسال نمايند. آخرين مهلت: ٢٠/٠١/٨٧ بازارکار

اخبار روزنامه ها