آگهي جذب نيرو در کتابخانه دانشگاه مفيد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   21 اردیبهشت 1387-10 May 2008بازدید 3335


کتابخانه دانشگاه مفيد براي تکميل نيروي انساني خود، از واجدين شرايط زير جهت همکاري به صورت تمام وقت دعوت مي نمايد: کتابدار و فهرست نويس مرد در مقطع کارشناسي يا کارشناسي ارشد در رشته کتايداري يا در يکي از رشته هاي علوم انساني و برخوردار از دانش فني و تجربه کافي در مهارت مزبور و برخورداري از شرايط عمومي استخدام گزينش به عمل مي آورد. متقاضيان مي توانند تا تاريخ 25/2/1387 به دفتر کتابخانه مراجعه و مدارک خود را تحويل نمايند. براي کسب اطلاعات بيشتر به لينک زير مراجعه نماييد http://www.mofidu.ac.ir/_DouranPortal/Documents/jazb.pdf

اخبار روزنامه ها