دانشگاه علوم پزشکي تهران عضو هيئت علمي مي پذيرد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   04 خرداد 1387-24 May 2008بازدید 1916


دانشگاه علوم پزشکي تهران در سال تحصيلي 88 - 87 از طريق فراخوان عضو هيئت علمي آموزشي و پژوهشي تمام وقت جغرافيايي استخدام مي کند. به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم پزشکي تهران در نظر دارد تعداد محدودي از افراد واجد شرايط داراي بورد تخصصي، فوق‌تخصصي و دکتري تخصصي (Ph.D) در رشته هاي علوم پزشکي و پايه را در سال تحصيلي 88 - 87 به عنوان عضو هيئت علمي آموزشي و پژوهشي به صورت پيماني و تمام وقت جغرافيايي بپذيرد. دانشگاه علوم پزشکي تهران جهت تأمين نيروي مورد نياز خود از محل قانون اعطاي مجوز استخدامي نيروي انساني بهداشتي درماني مصوب 17 مردادماه سال 86 مجلس شوراي اسلامي تعداد محدودي از افراد واجد شرايط را پس از ارزيابي هاي لازم و در صورت تأييد صلاحيت علمي و طي مراحل گزينش، به صورت عضو هيئت علمي پيماني براي خدمت در واحدهاي تابعه استخدام مي کند. متقاضيان مي توانند مدارک خود را تا پايان وقت اداري 20 خردادماه جاري ارسال کنند. شرايط عمومي استخدام در دانشگاه علوم پزشکي تهران دارا بودن شرايط عمومي طبق آئين نامه اعضاي هيئت علمي دانشگاه و دارا بودن کارت پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت دائم از خدمت ويژه آقايان است. شرايط اختصاصي استخدام داراي بودن حداکثر سن براي متقاضيان مرتبه استادياري 45 سال است. شرح فعاليتهاي علمي انجام يافته بايد به دانشگاه ارائه شود. در شرايط مساوي (مشروط به کسب حداقل امتياز علمي لازم) اولويت با افرادي خواهد بود که جزء نفرات اول تا سوم آزمون بورد تخصصي، دارا بودن فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي برجسته، دارندگان رتبه در جشنواره هاي علمي رسمي يا المپيادها باشد. همچنين افرادي که خدمات قانوني خود را در مناطق محروم طي کرده اند و از اساتيد صاحب نام رشته مربوطه معرفي نامه داشته باشند و مدرک معتبر زبان دوم را نيز دارا باشند در اين اولويت بندي در نظر گرفته مي شوند

اخبار روزنامه ها