جذب نيروي كارشناسي‌ و كارشناسي‌ارشد در امور مالياتي استان تهران

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   31 خرداد 1387-20 June 2008بازدید 2101


امور مالياتي استان تهران به منظور تكميل نيروي انساني خود، اطلاعيه استخدامي منتشره نموده است. به گزارش خبرنگار بازاركار، 65 نفر نيروي مورد نياز از ميان دانش‌آموختگان دانشگاهي و از طريق برگزاري آزمون توانمندي‌هاي عمومي و تخصصي، گزينش و جهت خدمت در تهران و شهرستان‌هاي تابعه امور مالياتي به صورت پيماني استخدام مي‌شوند. بر اين اساس، از فارغ‌التحصيلان مقاطع كارشناسي يا كارشناسيارشد در يكي از رشته‌هاي حسابداري، مديريت گرايش صنعتي و بازرگاني، حسابداري گرايش حسابرسي، حقوق، مديريت گمرك، مديريت، مهندسي فناوري اطلاعات، مهندسي كامپيوتر، مهندسي صنايع گرايش تحليل سيستم‌ها و آمار دعوت به همكاري مي‌شود. در اطلاعيه فوق، حداكثر سن براي پذيرش متقاضيان با مدرك كارشناسي 32 و كارشناسيارشد 36 سال اعلام شده است. علاقمندان مي‌توانند براي دسترسي به اطلاعيه كامل استخدامي به شماره 375 هفته‌نامه بازاركار مورخ 25/3/87 مراجعه و حداكثر تا 10 روز بعد از انتشار آگهي نسبت به ارسال مدارك خود اقدام نمايند

اخبار روزنامه ها