استخدام در یک شرکت فعال در زمینه پروژه های بزرگ نفت و پتروشیمی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   22 دی 1387-11 January 2009بازدید 2709


یک شرکت فعال در زمینه پروژه های بزرگ نفت و پتروشیمی (تصفیه خانه های آب) به منظور تکمیل کادر فنی و اجرایی خود از واجدین شرایط به شرح ذیل دعوت به همکاری مینماید: ردیف سمت مدرک و رشته تحصیلی سابقه کار مرتبط محل کار 1 مدیر کارگاه کارشناس یا کارشناس ارشد عمران 15 – 20 سال ماهشهر 2 مسئول اجرا کارشناس یا کارشناس ارشد عمران 3 – 7 سال ماهشهر 3 مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه کارشناس یا کارشناس ارشد صنایع 3 – 7 سال ماهشهر 4 مدیر HSEQ کارشناس یا کارشناس ارشد مهندسی 3 – 7 سال ماهشهر 5 کارشناس بازرس فنی کارشناس یا کارشناس ارشد مکانیک یا متالورژی 5 – 7 سال دفتر تهران لطفا سوابق و مشخصات خود را با ذکر ردیف مورد نظر حداکثر تا 5 روز پس از انتشار آگهی به شماره 22274357 فکس نمایید.

اخبار روزنامه ها