جذب فارغ‌التحصيلان ارشد براي تدريس در دانشگاهها

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   03 آذر 1388-24 November 2009بازدید 7757


جذب «فارغ‌التحصيلان ارشد» براي تدريس در دانشگاهها

مديركل دفتر نظارت و ارزيابي وزارت علوم با بين اينكه فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد دانشگاهها تحت شرايط خاص به عنوان عضو هيات علمي در دانشگاه‌ها جذب مي‌شوند، گفت: اولويت جذب عضو هيات علمي در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي وزارت علوم با دانشجويان دكتري است اما متناسب با وضعيت دانشگاه، توسعه يافتگي و محروميت، به دانشگاه‌ها مجوز جذب فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد به عنوان عضو هيات علمي داده مي‌شود. دكتررضا عامري در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهاركرد: بر اين اساس در برخي رشته‌ها كه به ميزان كافي فارغ‌التحصيل دكترا وجود ندارد و يا در برخي از دانشگاه‌ها و مناطق محروم به ويژه براي رشته‌هايي كه ماهيت كاربردي و آزمايشگاهي دارند و يا دروسي كه توانايي تدريس آن توسط فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد وجود دارد، مجوز جذب فارغ‌التحصيل ارشد به عنوان عضو هيات علمي ارائه مي‌شود. تنها فارغ‌التحصيلان توانمند كارشناسي ارشد در دانشگاهها جذب مي‌شوند وي با تاكيد بر ضرورت جذب فارغ التحصيلان توانمند كارشناسي ارشد به عنوان عضو هيات علمي، تصريح كرد: در اين زمينه فارغ التحصيلاني لحاظ مي‌شوند كه از لحاظ آموزشي، سوابق پژوهشي و صلاحيت‌هاي مدرسي واجد شرايط باشند و دانشگاه‌ها با لحاظ شروط لازم مي‌توانند نسبت به جذب عضو هيات علمي اقدام كنند. خاتمه خدمت اعضاي هيات علمي درصورت عدم كسب توانمنديهاي لازم وي در خصوص عدم توانمندي علمي و تدريسي برخي از اعضاي هيات علمي به ويژه فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي ارشد و عدم توانايي پاسخگويي اين افراد به سوالات دانشجويان، گفت: به تبع فارغ‌التحصيلان دكترا از لحاظ شرايط علمي و پژوهشي از صلاحيت بيشتري برخوردارند و به هر حال اين اختلاف سطح در زير نظام‌هاي مختلف آموزش عالي وجود دارد، اما بايد توجه داشت كه يك عضو هيات علمي در زماني كه استخدام مي‌شود حداقل به مدت دو سال به صورت پيماني فعاليت مي‌كند و پس از اين مدت مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد، بنابراين اگر عضو مربوطه نتواند وظايف محوله خود را چه از نظر علمي و چه از نظر ويژگي‌هاي مدرسي انجام دهد دانشگاه مي‌تواند بر اساس راهكارهايي كه دارد به خدمت فرد مربوطه خاتمه دهد. ضرورت توانمندسازي اعضاي هيات علمي مديركل دفتر نظارت و ارزيابي وزارت علوم در خاتمه با اشاره به ضرورت توانمندسازي اعضاي هيات علمي، گفت: توانمندسازي و دانش افزايي اعضاي هيات علمي از جمله برنامه‌هايي است كه دانشگاه‌ها بايد در اين زمينه وارد شوند تا اعضاي هيات علمي كه جذب مي‌شوند در دوران خدمت خود توانايي حرفه‌اي و اعتقادي خود را افزايش دهند تا به صورت موثرتري پاسخگوي دانشجويان باشند.
اخبار روزنامه ها