استخدام پزشک متخصص در بیمارستان حضرت فاطمه زهرا

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پزشک ارسال شده در   19 امرداد 1390-10 August 2011بازدید 3037استخدام پزشک متخصص در بیمارستان حضرت فاطمه زهراشهرستـان

مـرکـز

رشتـه

مـدرک

تعــداد نیروی موردنیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

رباط کریم

بیمارستــــــان حضرت فاطمه الزهرا (س)

پرستار

کارشناس

20

قانون کار

ارتوپدی

متخصص

2

پرکیس 50 تا 70 درصد

روانپزشک

متخصص

1

مغز و اعصاب

متخصص

1

بیهوشی

متخصص

1

ثابت (به شرط مقیم بودن )و پرکیس 50 تا 70 درصد

جراح عمومی

متخصص

1

داخلی

متخصص

1

طب اورژانس

متخصص

1

پوست ومو

متخصص

3

پرکیس 50 تا 70 درصد

رادیولوژی

متخصص

1

واگذاری واحد به شکل استیجاری

 

استخدام آزمایشگاه

 

کاردان- کارشناس

7

طبق قانون کار

02294225925


استخدام پزشک متخصص بیمارستان حضرت فاطمه زهرا
اخبار روزنامه ها