استخدام کارشناس علوم پایه پزشکی و علوم بالینی در پژوهشگاه ابن سینا

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پزشک ارسال شده در   23 خرداد 1391-12 June 2012بازدید 2586
استخدام کارشناس علوم پایه پزشکی و علوم بالینی در پژوهشگاه ابن سینا

استخدام پژوهشگاه ابن سینا در تهران

پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی،کارشناس یکی از رشته های علوم پایه پزشکی و علوم بالینی استخدام مینماید.

مسلط به کامپیوتر و آشنا به زبان انگلیسی

آدرس:بزرگراه شهید چمران-اوین-دانشگاه شهید بهشتی-انتهای بلوار داخل دانشگاه-پزوهشگاه ابن سینا

تماس:22432020

از 8:30 الی 16:30

استخدام کارشناس علوم پایه پزشکی استخدام کارشناس علوم بالینی
اخبار روزنامه ها