استخدام مسئول فنی,پزشک,دکترای داروسازی,مدیر و کارشناس شیمی در شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پزشک ارسال شده در   21 مهر 1392-13 October 2013بازدید 2120
 استخدام مسئول فنی,پزشک,دکترای داروسازی,مدیر و کارشناس شیمی در شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران

شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران با حقوق مکفی دعوت به همکاری می نماید.

1- مسئول فنی
مقطع تحصیلی : دکترا
حداقل سابقه کار : 5سال
محل استخدام : تهران
رشته های تحصیلی قابل قبول : داروسازی

2- دکترای داروسازی
مقطع تحصیلی : دکترا
حداقل سابقه کار : 4سال
محل استخدام : تهران
شرایط : سابقه کار در آزمایشگاه
رشته های تحصیلی قابل قبول : داروسازی


3- مدیر بازرگانی
تخصص های مورد نیاز : مسلط به زبان انگلیسی و مکاتبات بازرگانی
حداقل سابقه کار : 4سال
محل استخدام : تهران
رشته های تحصیلی قابل قبول : مدیریت بازرگانی , زبان انگلیسی،


4- رئیس تدارکات داخلی
حداقل سابقه کار : 4سال
محل استخدام : تهران
رشته های تحصیلی قابل قبول : مدیریت بازرگانی , زبان انگلیسی،


5- کارشناس برق الکترونیک
حداقل سابقه کار : 5سال
محل استخدام : تهران


6- کارشناس شیمی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : 6سال
محل استخدام : تهران
رشته های تحصیلی قابل قبول : شیمی کاربردی،


info@iphco.com
فکس: 55543301استخدام پزشک داروساز استخدام پزشک استخدام پزشک در تهران استخدام کارشناس شیمی استخدام مسئول تدارکات دارو استخدام کارشناس برق
اخبار روزنامه ها