استخدام پزشک عمومی جهت کار در یک مرکز درمانی معتبر

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پزشک ارسال شده در   27 مهر 1392-19 October 2013بازدید 698


استخدام پزشک عمومی جهت کار در یک مرکز درمانی معتبر    آخرین مهلت:1392/7/29

 یک مرکز معتبر درمانی – پژوهشی تعدادی پزشک عمومی ساکن تهران را دعوت به همکاری می نماید. افراد واجد شرایط رزومه کامل و آدرس و تلفن تماس خود را حداکثر به مدت 10 روز پس از درج آگهی به پست الکترونیکی زیر ارسال نمایند. Estekhdam621@gmail.com .استخدام پزشک استخدام پزشک در تهران استخدام پزشک عمومی استخدام پزشک عمومی در تهران
اخبار روزنامه ها