استخدام مهندس برق آشنا به میکروکنترلهای Pic/ Avr

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مهندس برق و کامپیوترارسال شده در   17 مهر 1390-09 October 2011بازدید 3096

استخدام مهندس برق آشنا به میکروکنترلهای  Pic/ Avr


<a class=استخدام مهندس برق " title="استخدام مهندس برق " width="498" height="484" />


استخدام مهندس برقTمیکروکنترلهایPic/ Avr
اخبار روزنامه ها