استخدام مهندس برق و کامپیوتر در موسسه آموزشی پژوهشی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مهندس برق و کامپیوترارسال شده در   14 امرداد 1391-04 August 2012بازدید 4830


استخدام مهندس برق و کامپیوتر در موسسه آموزشی پژوهشی

کارفرما : موسسه آموزشی پژوهشی آگاهان نیرو
شهرهای مورد نیاز : تهران , قم , کرج
تعداد نیروی مورد نیاز : مشخص نشده
تاریخ ثبت : 14 مرداد 1391
تاریخ انقضا : 19 مرداد 1391

عناوین شغلی مورد نیاز

کارگر بالاکار

تخصص های مورد نیاز : کار در واحد تعمیرات پست های فوق توزیع و انتقال و تعمیر خطوط هوایی فشار قوی
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
حداکثر سن : 26 سال
حداقل سابقه کار : 1 سال
شهرهای آگهی : تهران , قم , کرج
جنسیت : مرد
شرایط : تابعیت جمهوری اسلامی ایران و متدین به دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور-نداشتن منع استخدامی و دارا بودن صلاحیت اخلاقی و عقیدتی-دارا بودن کارت پایان خدمت-سایر شرایط در تصویر آگهی آمده است.

کارشناس برق
تخصص های مورد نیاز : تخصص خاصی ذکر نشده است
مقطع تحصیلی : کارشناسی
حداکثر سن : 26 سال
حداقل سابقه کار : 1 سال
شهرهای آگهی : تهران
جنسیت : مرد
شرایط : تابعیت جمهوری اسلامی ایران و متدین به دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور-نداشتن منع استخدامی و دارا بودن صلاحیت اخلاقی و عقیدتی-دارا بودن کارت پایان خدمت-سایر شرایط در تصویر آگهی آمده است.

کارشناس ارشد برق
تخصص های مورد نیاز : تخصص خاصی ذکر نشده است
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
حداکثر سن : 26 سال
حداقل سابقه کار : 1 سال
شهرهای آگهی : تهران
جنسیت : مرد
شرایط : تابعیت جمهوری اسلامی ایران و متدین به دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور-نداشتن منع استخدامی و دارا بودن صلاحیت اخلاقی و عقیدتی-دارا بودن کارت پایان خدمت-سایر شرایط در تصویر آگهی آمده است.

کارشناس کامپیوتر
تخصص های مورد نیاز : تخصص خاصی ذکر نشده است
مقطع تحصیلی : کارشناسی
حداکثر سن : 26 سال
حداقل سابقه کار : 1 سال
شهرهای آگهی : تهران
جنسیت : مرد
شرایط : تابعیت جمهوری اسلامی ایران و متدین به دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور-نداشتن منع استخدامی و دارا بودن صلاحیت اخلاقی و عقیدتی-دارا بودن کارت پایان خدمت-سایر شرایط در تصویر آگهی آمده است.

کارشناس ارشد کامپیوتر

تخصص های مورد نیاز : تخصص خاصی ذکر نشده است
مقطع تحصیلی : کارشناسی
حداکثر سن : 26 سال
حداقل سابقه کار : 1 سال
شهرهای آگهی : تهران
جنسیت : مرد
شرایط : تابعیت جمهوری اسلامی ایران و متدین به دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور-نداشتن منع استخدامی و دارا بودن صلاحیت اخلاقی و عقیدتی-دارا بودن کارت پایان خدمت-سایر شرایط در تصویر آگهی آمده است.
متن آگهی

موسسه آموزشی و پژوهشی آگاهان نیرو به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز یک شرکت ( غیر دولتی ) درنظر دارد تعداد محدودی داوطلب (مرد) واجد شرایط را بمنظوراستفاده درواحد تعمیرات پستهای فوق توزیع و انتقال و تعمیرات خطوط هوایی فشار قوی (کارگر  بالاکار ) جهت اشتغال در استان تهران از طریق آزمون کتبی و مصاحبه ، دعوت به همکاری نماید.لازم به توضیح است ارائه سابقه کار شرایط سنی را تغییر میدهد.لطفا برای دیدن شرایط به صورت کامل اصل آگهی را مشاهده نمایید.استخدام مهندس برق استخدام مهندس کامپیوتر
اخبار روزنامه ها