استخدام برنامه نویس سخت افزار ، نرم افزار ، کارشناس تحلیل گر و شبکه در شرکت نرم افزاری

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مهندس برق و کامپیوترارسال شده در   29 آبان 1391-19 November 2012بازدید 2173استخدام برنامه نویس سخت افزار ، نرم افزار ، کارشناس تحلیل گر و شبکه در شرکت نرم افزاری

این شرکت در راستای تکمیل کادر تو لید نرم افزار بانکی و تکمیل کادر مرکز امنیت بانکی از افراد , با تخصص های ذیل دعوت به همکاری می گردد.

1 _ برنامه نویس ویندوز VB,C#,Oracle,Socket,Threading
2 _ برنامه نویس وب java,C#,ASP.Net,Oracle,CSS
3 _ وب Java برنامه نویس java,Oracle,J2E,Spring,Vaadin,Jquery
4 _ برنامه نویس سیستم DB,java آشنا به Socket
5 _ برنامه نویس موبایل ios یا Android : آشنا به DB,java
6 _ برنامه نویس امنیت شبکه آشنایی کامل با مفاهیم ISMS,شبکه های مخابراتی و تجهیزات امن کننده
7 _ تحلیل گر و آنالیزور شبکه و سیستم ها پیاده ساز سیستم ISMS
8 _ Java برنامه نویس برنامه نویس آشنا به (ADempiere) ERP , ADempiere , Customization و کد نویسی در آن
9 _ برنامه نویس سخت افزار برنامه نویس C++ یا C , Socket Programing
11 _ کارشناس بازاریابی مدیریت بازرگانی - مدیریت دولتی - مدیریت اجرایی - mba

برنامه نویس ویندوز
تخصص های مورد نیاز : VB,C#,Oracle,Socket,Threading
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم , کارشناسی , کارشناسی ارشد جنسیت : مرد/زن حداکثر سن : محدودیتی ندارد حداقل سابقه کار : سابقه کار نمیخواهد
محل استخدام : تهران
شرایط : شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته خاصی ذکر نشده است
برنامه نویس وب
تخصص های مورد نیاز : java,C#,ASP.Net,Oracle,CSS
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم , کارشناسی , کارشناسی ارشد جنسیت : مرد/زن حداکثر سن : محدودیتی ندارد حداقل سابقه کار : سابقه کار نمیخواهد
محل استخدام : تهران
شرایط : شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته خاصی ذکر نشده است
وب Java برنامه نویس
تخصص های مورد نیاز : Oracle,J2E,Spring,Vaadin,Jquery
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم , کارشناسی , کارشناسی ارشد جنسیت : مرد/زن حداکثر سن : محدودیتی ندارد حداقل سابقه کار : سابقه کار نمیخواهد
محل استخدام : تهران
شرایط : شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته خاصی ذکر نشده است
برنامه نویس سیستم
تخصص های مورد نیاز : DB,java آشنا به Socket
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم , کارشناسی , کارشناسی ارشد جنسیت : مرد/زن حداکثر سن : محدودیتی ندارد حداقل سابقه کار : سابقه کار نمیخواهد
محل استخدام : تهران
شرایط : شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته خاصی ذکر نشده است
برنامه نویس موبایل
تخصص های مورد نیاز : ios یا Android : آشنا به DB,java
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم , کارشناسی , کارشناسی ارشد جنسیت : مرد/زن حداکثر سن : محدودیتی ندارد حداقل سابقه کار : سابقه کار نمیخواهد
محل استخدام : تهران
شرایط : شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته خاصی ذکر نشده است
برنامه نویس امنیت شبکه
تخصص های مورد نیاز : آشنایی کامل با مفاهیم ISMS,شبکه های مخابراتی و تجهیزات امن کننده
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم , کارشناسی , کارشناسی ارشد جنسیت : مرد/زن حداکثر سن : محدودیتی ندارد حداقل سابقه کار : سابقه کار نمیخواهد
محل استخدام : تهران
شرایط : شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته خاصی ذکر نشده است
تحلیل گر و آنالیزور شبکه و سیستم ها
تخصص های مورد نیاز : پیاده ساز سیستم ISMS
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم , کارشناسی , کارشناسی ارشد جنسیت : مرد/زن حداکثر سن : محدودیتی ندارد حداقل سابقه کار : سابقه کار نمیخواهد
محل استخدام : تهران
شرایط : شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته خاصی ذکر نشده است
Java برنامه نویس
تخصص های مورد نیاز : برنامه نویس آشنا به (ADempiere) ERP , ADempiere , Customization و کد نویسی در آن
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم , کارشناسی , کارشناسی ارشد جنسیت : مرد/زن حداکثر سن : محدودیتی ندارد حداقل سابقه کار : سابقه کار نمیخواهد
محل استخدام : تهران
شرایط : شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته خاصی ذکر نشده است
برنامه نویس سخت افزار
تخصص های مورد نیاز : برنامه نویس C++ یا C , Socket Programing
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم , کارشناسی , کارشناسی ارشد جنسیت : مرد/زن حداکثر سن : محدودیتی ندارد حداقل سابقه کار : سابقه کار نمیخواهد
محل استخدام : تهران
شرایط : شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته خاصی ذکر نشده است
تخصص های مورد نیاز : کارشناس mba
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم , کارشناسی , کارشناسی ارشد جنسیت : مرد/زن حداکثر سن : محدودیتی ندارد حداقل سابقه کار : سابقه کار نمیخواهد
محل استخدام : تهران
شرایط : شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول : mba
تخصص های مورد نیاز : مدیریت بازرگانی - مدیریت دولتی - مدیریت اجرایی - mba
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم , کارشناسی , کارشناسی ارشد جنسیت : مرد/زن حداکثر سن : محدودیتی ندارد حداقل سابقه کار : سابقه کار نمیخواهد
محل استخدام : تهران
شرایط : شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول : مدیریت بازرگانی , مدیریت دولتی , مدیریت اجرایی

جهت تکمیل فرم درخواست همکاری و ثبت نام به آدرس زیر مراجعه کنید.
www.hafiz-co.ir
تلفن : ۲۲۷۷۸۴۹۳
پایان مهلت اعتبار آگهی 6 آذر 91


استخدام برنامه نویس سخت افزار برنامه نویس نرم افزار کارشناس تحلیل گر کارشناس شبکه شرکت نرم افزاری
اخبار روزنامه ها