استخدام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در وزارت امور خارجه

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام دولتیارسال شده در   29 بهمن 1390-18 February 2012بازدید 14905


استخدام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در وزارت امور خارجه

استخدام معاونت توسعه <a class=مدیریت و سرمایه انسانی در وزارت امور خارجه " title="استخدام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در وزارت امور خارجه " width="550" height="231" />

وزارت امورخارجه در چارچوب قانون مديريت خدمات كشوري و در چارچوب دستور العمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي به كارگيري افراد در دستگاه هاي اجرائي و بر اساس مقررات تشكيلاتي ، استخدامي ، مالي و انضباطي خود از محل سهميه استخدامي شماره 23482/90/200 مورخ 20/9/1390 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تعدادي از افراد واجد الشرايط پس از برگزاري آزمون توانمنديهاي عمومي و تخصصي و مصاحبه علمي (سنجش استعداد و مهارت) و طي مراحل گزينش به شرح ذيل استخدامي مي نمايد.

• شرايط عمومي استخدام
1 - تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي و معتقد به نظام جمهوري اسلامي ايران.
2 - دارا بودن تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران مشروط بر اينكه اكتسابي نباشد.
3- داشتن صحت مزاجي و توانائي انجام كار
4- داشتن كارت پايان خدمت وظيفه يا معافيت دايم از خدمت (ويژه آقايان)
5- نداشتن سابقه محكوميت جزائي موثر.
6- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر
7- داوطلبان استخدام نبايد مستخدم رسمي، ثابت و پيماني ساير دستگاه هاي دولتي و يا بازخريد خدمت و مستعفي باشند.

• شرايط اختصاصي استخدام
1 - نداشتن همسر خارجي و يا همسري كه تابعيت ايراني او اكتسابي باشد.
2- داشتن حداقل سن 21 سال تمام و حداكثر30 سال تمام در زمان ثبت نام
(حداكثر سن براي مقطع تحصيلي كارشناسي 30 سال و كارشناسي ارشد 32 سال و دكتري 34 سال)

تبصره: موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر در آگهي استخدام، اضافه خواهد شد:
الف) داوطلباني كه در جبهه هاي حق عليه باطل از تاريخ 31/6/1359 لغايت 29/5/1367 به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به ميزان حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان در اثر مجروحيت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل ، اضافه خواهد شد.
ب)افراد خانواده معظم شهداء، آزادگان، مفقودالاثرها، جانبازان ازكارافتاده كلي كه قادر به كار نمي باشند، شامل: همسر،فرزندان،پدر،مادر،خواهر و برادر تا ميزان پنج سال
ج) داوطلباني كه به صورت غير رسمي و تمام وقت در دستگاه هاي اجرايي از تاريخ 22/11/1357 به خدمت اشتغال داشته اند به ميزان خدمت غير رسمي آنان.
3- داشتن حداقل معدل براي دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي 14 و جهت دارندگان مدارك كارشناسي ارشد و دكتري 15 الزامي مي باشد.
تبصره:فرزندان معزز شهدا از شرط معدل معاف مي باشند.

• نحوه و تاريخ ثبت نام و مدارك مورد نياز
ثبت نام آزمون استخدامي منحصراٌ از طريق پايگاه اينترنتي به آدرس:www.mfa.gov.ir انجام مي‌پذيرد.
متقاضيان واجد شرايط بايستي از روزمورخ 29/11/1390 لغايت 8/12/1390 جهت ثبت نام مقدماتي به آدرس فوق مراجعه نمايند.
تذكر1: ثبت نام نهايي منوط به تكميل كليه مراحل و دريافت كد رهگيري از سيستم مي باشد و پس از تائيد نهايي قابل تغيير نمي باشد و امكان ثبت نام مجدد وجود ندارد، لذا در تكميل فرم استخدام در پايگاه اينترنتي مذكور دقت لازم معمول گردد.
تذكر2: لازم به ذكر است هر داوطلب تنها امكان يكبار ثبت نام و فقط يك رشته شغلي را دارد. ضمناً ثبت نام به صورت ناقص يا به نحو غير از ثبت نام از طريق پايگاه اينترنتي مذكور مورد قبول نبوده و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي گردد.

مدارك مورد نياز جهت ثبت نام مقدماتي(الكترونيكي):
1- تكميل برگ درخواست شغل
2- فيش واريزي به مبلغ 60000 ريال در وجه 980خزانه قابل واريز در كليه شعب بانك ملي (ارائه اصل فيش واريزي در جلسه آزمون الزامي مي باشد)

• زمان و نحوه توزيع كارت ورود به جلسه آزمون:
داوطلبان بايد با استفاده از كدرهگيري كه پس از ثبت نام نهايي در پايگاه اينترنتي استخدامي دريافت نموده اند از روز پنج شنبه مورخ 18/12/1390 لغايت روز پنج شنبه مورخ 25/12/1390 به پايگاه اينترنتي فوق مراجعه و كارت ورود به جلسه و برگه راهنماي آزمون شامل(زمان و مكان برگزاري آزمون) را دريافت نمايند.

• مواد آزمون كتبي
1- مواد آزمون عمومي عبارتند از: زبان و ادبيات فارسي، معارف اسلامي، زبان انگليسي عمومي، اطلاعات سياسي و اجتماعي و مباني قانوني، فن آوري اطلاعات و رياضي و آمار مقدماتي، به تعداد 100 سوال چهار گزينه اي بدون اعمال نمره منفي
تبصره: اقليت هاي ديني از پاسخگويي به سوالات معارف اسلامي معاف مي باشند و امتياز آن در ساير مواد آزمون عمومي توزيع مي گردد.
2- مواد آزمون كتبي تخصصي بر اساس دانش مورد نياز جهت رديف و رشته امتحاني مورد نظر خواهد بود.
3- جهت مترجمين ، آزمون تخصصي از رشته امتحاني مربوطه برگزار خواهد گرديد.استخدام معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی وزارت امور خارجه
اخبار روزنامه ها