استخدام دانشجوی دکترا در مرکز تحقيقات مخابرات و فناوری اطلاعات ايران

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام دولتیارسال شده در   18 شهریور 1391-08 September 2012بازدید 7159

استخدام دانشجوی دکترا در مرکز تحقيقات مخابرات و فناوری اطلاعات ايران


پرتال دانشگاهی به نقل از خبرگزاری مهر: مرکز تحقيقات مخابرات و فناوري اطلاعات ايران آمادگي خود را براي جذب دانشجوي دکترا اعلام کرد.

نشست مشترک شرکت پست جمهوري اسلامي ايران و موسسه تحقيقات ارتباطات و فناوري اطلاعات امروز چهارشنبه با حضور مرتضي براري رئيس موسسه و محمد حسن کرباسيان مديرعامل شرکت پست برگزار شد که در اين نشست جايگاه پژوهش در حوزه پست ، نيازمنديهاي پژوهشي شرکت پست و فعاليتهاي جاري و برنامه هاي آتي موسسه تحقيقات ارتباطات و فناوري اطلاعات در حوزه پست تشريح شد.

در اين نشست مشترک پروژه هاي پيشنهادي موسسه تحقيقات ارتباطات و فناوري اطلاعات در راستاي توسعه زيرساخت، توسعه سرويس و توسعه فناوري در حوزه پست در نشست مشترک شرکت پست و اين موسسه معرفي شدند.

با توجه به تغييرات پيش رو در شرکت پست و تفکيک فعاليتهاي بخش خصوصي و دولتي در اين حوزه، موسسه تحقيقات ارتباطات و فناوري اطلاعات درصدد است به عنوان بازوي علمي و تحقيقاتي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، مسائل مربوط به اين دوران گذر را حل کند.

براين اساس و با توجه به نيازهاي مطرح شده و محورهاي مورد درخواست از طرف شرکت پست، موسسه تحقيقات ارتباطات و فناوري اطلاعات 36 پروژه را با زمانبندي مشخص براي برنامه 5 ساله توسعه تعريف کرد که در اين نشست اين پروژه ها معرفي و بررسي شد.

پروژه ها و فعاليتهاي پژوهشي پست در موسسه تحقيقات ارتباطات و فناوري اطلاعات حول محورهاي " جايگاه بخش پست در سند چشم انداز بيست ساله و برنامه هاي توسعه، بسته اجرايي عملياتي فعاليتهاي دولتي شرکت پست، تبيين سهم شرکت پست در بازار فعاليتهاي مجاز پستي، سرمايه گذاري انجام شده دولتي در بخش پست و برآورد سرمايه گذاري مورد نياز در بخش پست براي انجام وظايف محوله، روشهاي تامين منابع سرمايه گذاري براي توسعه بخش پست و نقش شرکت پست در تجارت الکترونيکي" است.

سوالات عمومی آزمون های استخدامی بانک شهرداری شرکت نفت و ... با پاسخنامه
استخدام دانشجوی دکترا استخدام مرکز تحقيقات مخابرات و فناوری اطلاعات ايران استخدام مخابرات استخدام دولتی
اخبار روزنامه ها