عدم برگزاری آزمون سردفترداری در سال جاری

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام دولتیارسال شده در   25 مهر 1392-17 October 2013بازدید 1126عدم برگزاری آزمون سردفترداری در سال جاری

رییس سازمان ثبت اسناد کشور گفت: امسال آزمون سردفترداری در کشور به دلیل اشباع تعداد سردفترداری ها برگزار نمی شود.
رییس سازمان ثبت اسناد کشور: امسال آزمون سردفترداری در کشور برگزار نمی شود.

به گزارش پرتال دانشگاهی به نقل از احمد تویسرکانی پنجشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: استاندارد موجود در کشور وجود یک سردفتر به ازای هر 15 هزار نفر جمعیت است که به این استاندارد رسیده ایم.

وی اضافه کرد: هفت هزار و 200 سردفترداری در کشور خدمات لازم را به شهروندان ارائه می دهند.

رییس سازمان ثبت اسناد کشور گفت: برای برگزاری آزمون در سال آینده نیز ارزیابی های لازم صورت می گیرد و در مناطقی که تعداد سردفترداران به حد نصاب جمعیتی نرسد این آزمون برگزار می شود.


استخدام سرددفتردار آزمون سردفترداری برگزاری آزمون سردفترداری آزمون سردفترداری در سال92 برگزاری آزمون سردفترداری در سال92
اخبار روزنامه ها