استخدام مهندس مکانیک و صنایع در گروه صنعتی معتبر در زمينه نفت و گاز

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مهندس صنایع و مکانیک ارسال شده در   30 فروردین 1391-18 April 2012بازدید 5158


استخدام مهندس مکانیک و صنایع در گروه صنعتی معتبر در زمينه نفت و گاز


<a class=استخدام مهندس مکانیک و صنایع در گروه صنعتی معتبر در زمينه نفت و گاز" title="استخدام مهندس مکانیک و صنایع در گروه صنعتی معتبر در زمينه نفت و گاز" width="526" height="603" />

پایان مهلت اعتبار آگهی 1391/02/20
استخدام مهندس مکانیک صنایع گروه صنعتی معتبر زمينه نفت و گاز
اخبار روزنامه ها