استخدام مدیرتولید,عملیات,برنامه ریزی,سفارشات,مهندسی و کارشناس حسابداری در یک شرکت صنعتی در خوزستان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام خوزستانارسال شده در   10 امرداد 1392-01 August 2013بازدید 1379
استخدام مدیرتولید,عملیات,برنامه ریزی,سفارشات,مهندسی و کارشناس حسابداری در یک شرکت صنعتی در خوزستان

یک شرکت تولیدی – صنعتی بزرگ و چند منظوره جهت تکمیل نیروی انسانی شـرکت های تحت پوشش خود از  افراد متخصص با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

متقاضیان محترم می توانند سوابق شغلی خود را از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۱۵ روز

به آدرس polymer_hr@yahoo.com  ارسال نمایند.


پسـت سازمانـی

تحصیـلات

محل کار

تعداد

جنسیت

سابقه کار

مدیر عملیات

لیسانس مهندسی شیمی

خوزستان  اصفهان

۲ نفر

آقا

 ۱۵ سال

مدیر تولید

لیسانس مهندسی شیمی

خوزستان

۱ نفر

آقا

 ۱۵ سال

مدیر برنامه ریزی مواد

لیسانس مهندسی صنایع

اصفهان

۱ نفر

آقا

 ۱۵ سال

مدیر سفارشات

لیسانس مهندسی صنایع

اصفهان

۱ نفر

آقا

 ۱۵ سال

مدیر مهندسی فرآیند

لیسانس مهندسی شیمی

تهران  اصفهان

۲ نفر

آقا

 ۱۵ سال

مدیر نگهداری و تعمیرات

لیسانس مهندسی مکانیک

خوزستان

۱ نفر

آقا

۱۵ سال

کارشناس حسابداری سفارشات خارجی

لیسانس حسابداری

اصفهان

۱ نفر

آقا

۵ سال

سایت من – بردمن

فوق لیسانس مهندسی شیمی

خوزستان

۵ نفر

آقا

۱ سال
استخدام در خوزستان استخدام خوزستان استخدام مهندس در خوزستان استخدام مدیر در خوزستان استخدام مدیر تولید در خوزستان استخدام مدیر سفارشات در خوزستان استخدام کارشناس حسابداری در خوزستان
اخبار روزنامه ها