دعوت به همكاری در مراکز اورژانس 115 مشهد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مشهدارسال شده در   06 دی 1391-26 December 2012بازدید 5206

دعوت به همكاری در مراکز اورژانس 115 مشهد

دي ماه 1391

دانشگاه علوم پزشکي، خدمات بهداشتي و درماني مشهد در نظر دارد جهت واحدهاي تابعه اورژانس 115 خود، افراد واجد شرايط در رشته فوريتهاي پزشکي را از طريق فراخوان، شناسائي و با در نظر گرفتن اولويتهاي مربوطه و در صورت نياز بعد از برگزاري آزمون يا مصاحبه تخصصي و تائيد صلاحيت عمومي توسط مديريت هسته گزينش دانشگاه و همچنين با در نظر گرفتن شرايط ذيل، بصورت قرارداد تبصره 3 ماده 2 آئين نامه اداري ، استخدامي و تشكيلاتي اعضاي غير هيئت علمي دعوت به همكاري نمايد.


تذكرات:

1- با توجه به اينكه فراخوان منتشره به منزله شناسائي متقاضيان ميباشد. بديهي است ثبت نام در اين فراخوان هيچ گونه تعهدي را جهت بكار گيري براي دانشگاه ايجاد نمي نمايد. لذا در صورت نياز بعد از طي مراحل قانوني از بين متقاضيان و با عنايت به مفاد فراخوان ،دعوت به همكاري صورت مي پذيرد . خواهشمند است مفاد فراخوان را حتماً و تماماً مطالعه و سپس نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

2- در صورت دعوت به همكاري نيروهاي دعوت شده به هيچ وجه ممكن امكان انتقال يا جابجائي ندارند. لذا حتما در انتخاب شهر محل درخواست دقت لازم را مبذول داريد.

3- پيشنهاد مي گرددبا توجه به اينكه امكان نقل و انتقال براي متقاضيان پذيرفته شده به صورت تبصره 3 ماده 2 ميسر نميباشد، شركت كنندگان افراد بومي يا ساكن شهر مورد درخواست باشند.

4- دانشگاه ميتواند از بين ثبت نام كنندگان صرفاً در رشته و شهري كه مورد نياز ميباشد دعوت به همكاري نمايد.

5- انعقاد قرار داد يكساله بوده و درصورت كسب حد نصاب نمره ارزشيابي و نياز واحد قرارداد تمديد خواهد شد.

6- در صورتي كه براي رشته ها يا رشته اي مصاحبه علاوه برآزمون ، يا بدون آزمون در نظر گرفته شود از طريق سايت اطلاع رساني خواهد شد. لذا داوطلبين مي بايست بعد از انجام ثبت نام هر 24 ساعت جهت آگاهي از اطلاعيه هاي بعدي به همين سايت مراجعه نمايند.


دریافت فرم استخدام

دعوت به همكاری مراکز اورژانس 115 مشهد
اخبار روزنامه ها