استخدام مدیر فنی ، تولید و فروش در شرکت صنایع غذایی در مازندران

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مازندرانارسال شده در   27 دی 1390-17 January 2012بازدید 6005


استخدام مدیر فنی ، تولید و فروش در شرکت صنایع غذایی در مازندران

دعوت به همكاری شركت صنايع غذايی نيلوفرنوش آمل (كاچيلا)

كاردانی/فوق ديپلم يا ليسانس مكانيک/برق_مدير فنی
كارشناسی/ليسانس مديريت بازرگانی/حسابداری_مدير فروش
كارشناسی/ليسانس صنايع غذايی/مهندسی صنايع_مدير توليد
كارشناسی/ليسانس مديريت بازرگانی/حسابداری_مسئول روابط عمومی فروش- خانم

استخدام مدیر فنی ، تولید و فروش در شرکت صنایع غذایی در مازندران
پایان مهلت اعتبار آگهی 12 بهمن 90


استخدام مدیر فنی تولید فروش شرکت صنایع غذایی مازندران
اخبار روزنامه ها