آموزش روش ها و تکنیک های موفقیت در استخدام

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / اخبار استخدامارسال شده در   13 امرداد 1391-03 August 2012بازدید 4733مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف برای اولین بار در ایران به منظور موفقيت كارجويان در فرآيند استخدام ، دوره «آموزش روش ها و تکنیک های موفقیت در استخدام » را به صورت اینترنتی برگزار می نماید.محتواي دوره :
-    پیمایش و تحلیل آگهی های استخدام
-    شرکت ها چگونه استخدام می کنند
-    معرفی کانالهای کاریابی و تحلیل آگهی های استخدام
-    آزمون های استخدامی
-    تدوین رزومه
-    هدف از رزومه و الگوبرداری ازرزومه های دیگران
-    خطاهای برداشتی از رزومه نویسی
-    معرفی فرمت و اجزای رزومه
-    نکات مهم در رزومه نویسی
مصاحبه و آزمون
-    انواع مصاحبه و تشریح مطلوبیت های سازمان
-    قبل از استخدام
-    در زمان مصاحبه
-    زبان حرکت بدن در مصاحبهتوضیحات و ثبت نام دوره


آموزش روش ها تکنیک های موفقیت موفقیت در استخدام
اخبار روزنامه ها