استخدام كارشناس پرستاری هوشبری و اتاق عمل در بیمارستان سینا 90

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پرستار بهیارارسال شده در   12 تیر 1390-03 July 2011بازدید 3415


استخدام كارشناس پرستاری هوشبری و اتاق عمل در بیمارستان سینا

بیمارستان سینا در رشته های تحصیلی ذیل از افراد واجد شرایط بصورت طرحی و قراردادی دعوت به همكاری می نماید.
1-    كارشناس پرستاری بصورت طرحی و قراردادی
2-    كاردان مامایی بصورت طرحی
3-    كارشناس یا كاردان هوشبری  بصورت طرحی
4-    كارشناس یا كاردان اتاق عمل  بصورت طرحی
از علاقمندان دعوت می شود جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارك لازم به دفتر حاكمیت بالینی این مركز مراجعه نمایند.
مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام شامل :
1-    اصل و رونوشت شناسنامه
2-    اصل و رونوشت كارت ملی
3-    یك قطعه عكس  3*4
آخرین مهلت:
13 تیر 1390
منبع:
بازار كار


استخدام كارشناس پرستاری هوشبری و اتاق عمل در بیمارستان سینا
اخبار روزنامه ها