معرفي متقاضيان دومين فراخوان جذب هيئت علمي به دانشگاهها

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   05 اردیبهشت 1390-25 April 2011بازدید 6988


متقاضيان شرکت کننده در فراخوان سراسري جذب هيئت علمي در بهمن ماه که مدارک خود را در سايت ثبت نام ارسال کرده بودند به دانشگاه‌هاي اولويت‌هاي انتخابي‌شان معرفي شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاههايي نيز که در فراخوان سراسري جذب هيئت علمي در بهمن ماه اعلام نياز خود را بر روي سايت مرکز جذب اعضاي هيئت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بارگذاري کرده اند مي توانند با شناسه کاربري و رمز عبور خود در صفحه ويژه دانشگاهها ليست مربوط به خود را دريافت کنند.
متقاضيان شرکت کننده در اين فراخوان سراسري در صفحه مخصوص خود مي توانند وضعيت معرفي‌شان به دانشگاهها را پيگيري کنند.
به گزارش مهر، در فراخوان سراسري بهمن ماه جذب هيئت علمي تنها متقاضياني معرفي شده اند که تصوير مدرک دکتري تخصصي خود يا ترجمه آن را به مرکز جذب هيئت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال کرده اند.
دانشگاهها مسئوليت بررسي صحت مدرک دکتري و بقيه مدارک ارسالي متقاضيان را بر عهده دارند.


فراخوان جذب هيئت علمي
اخبار روزنامه ها