استخدام عضو هیات علمی در دانشگاه چمران اهواز

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   15 شهریور 1390-06 September 2011بازدید 11046
استخدام عضو هیات علمی در دانشگاه چمران اهواز


دانشگاه شهيد چمران اهواز به منظور تكميل اعضاء هيأت علمي خود در رشته

هاي تحصيلي اعلام شده در نظر دارد از بين متقاضيان واجدالشرايط در قالب

استخدام، بورس و طرح سربازي جذب نمايد. متقاضيان محترم ميتوانند با مراجعه

به پايگاه اينترنتي مركز جذب اعضاء هيأت علمي وزارت علوم،تحقيقات و فناوري

(www.jazb.msrt.ir) مربوط به فراخوان شهريور 1390 مراجعه و با توجه به اعلام

نياز دانشگاه به تخصص هاي مورد نظر نسبت به ثبت درخواست خود و انجام

مراحل مربوطه اقدام نمايند . لازم به ذكر است به درخواستهاي متقاضياني ترتيب

ثر داده خواهد شد كه تقاضاي آنان از طريق فراخوان شهريور 1390 هيأت مركزي

جذب وزارت علوم به ثبت رسيده باشد . لذا خواهشمند است از ارسال هر گونه مدارك بطور مستقيم به اين دبيرخانه خودداري فرماييد.

براي کسب اطلاعات بيشتر به سايت دانشگاه شهيد چمران اهواز و يا به لينک زير مراجعه نماييد.

http://www.scu.ac.ir/_DouranPortal/Documents/farakhan%2090_20110829_134200.pdfاستخدام عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز
اخبار روزنامه ها