30 مهر آخرين مهلت شرکت در تکميل ظرفيت فراخوان جذب سال 92

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   29 مهر 1392-21 October 2013بازدید 535830 مهر آخرين مهلت شرکت در تکميل ظرفيت فراخوان جذب سال 92

رئيس مرکز جذب هيأت علمي وزارت علوم، گفت: 30 مهرماه آخرين مهلت شرکت در تکميل ظرفيت هفتمين فراخوان جذب هيأت علمي دانشگاههاي کشور است.

به گزارش پرتال دانشگاههی به نقل از محمد رضا مرداني در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: متقاضيان شرکت در هفتمين فراخوان جذب هيأت علمي دانشگاههاي کشور، تا 30 مهر مهلت دارند در فرايند تکميل ظرفيت شرکت کنند.

وي تاکيد کرد: اين مهلت تمديد نمي شود و سه شنبه آخرين مهلت اعلام شده است.

به گفته رئيس مرکز جذب وزارت علوم، هر متقاضي تنها حق انتخاب يک اولويت دارد.


استخدام هیئت علمی استخدام عضو هیئت علمی استخدام هیئت علمی در سال 92
اخبار روزنامه ها