جذب هيئت علمي و اعطاي بورس تحصيلي دانشگاه بجنورد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   29 شهریور 1389-20 September 2010بازدید 6679


جذب هيئت علمي و اعطاي بورس تحصيلي دانشگاه بجنورد

آگهي فراخوان جذب هيئت علمي و اعطاي بورس تحصيلي دانشگاه بجنورد دانشگاه بجنورد در راستاي تحقق اهداف برنامه هاي توسعه و سند چشم انداز بيست ساله کشور در جهت ارتقاء جايگاه علمي و توان آموزشي و پژوهشي و به منظور تکميل کادر هيئت علمي گروههاي آموزشي نياز خود در رشته و گرايشهاي تحصيلي به شرح مندرج در جدول رشته ها اعلام مي دارد .داوطلبان محترم مي توانند براي انجام پبت نام به شرح زير اقدام نمايند : ( اقدام هردو مرحله زير الزامي است ) مرحله اول : مراجعه به پرتال مرکز جذب هيئت علمي وزارت علوم به آدرس www.msrt.ir/sites/jazb و تکميل فرم ثبت نام متقاضيان عضويت در هيئت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مرحله دوم : تکميل فرم درخواست و ارسال آن از طريق پست سفارشي در مهلت مقرر به انضمام مدارک خواسته شده به آدرس بجنورد – کيلومتر 4 جاده اسفراين – دانشگاه بجنورد – دبيرخانه هيئت اجرائي جذب داوطلبان مي توانند براي کسب اطلاعات بيشتر از طريق تلفن يا پست الکترونيکي به شرح ذيل اقدام نمايند : تلفن تماس: 13-2284610-0584 پست الکترونيکي : jazb_bojnord@ub. ac.ir http://ub.ac.ir/bojnord/Modules/Announcement/ShowAnnouncement.aspx?ItemID=5&mid=669
اخبار روزنامه ها