استخدام کارشناس نرم افزار در سیستم های حمل و نقل هوشمند ITS

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام برنامه نویسارسال شده در   29 بهمن 1390-18 February 2012بازدید 2893


استخدام کارشناس نرم افزار در سیستم های حمل و نقل هوشمند ITS
<a class=استخدام کارشناس نرم افزار در سیستم های حمل و نقل هوشمند ITS" title="استخدام کارشناس نرم افزار در سیستم های حمل و نقل هوشمند ITS" width="509" height="623" />
پایان مهلت اعتبار آگهی 20 اسفند 90


استخدام کارشناس نرم افزار سیستم حمل و نقل هوشمند ITS
اخبار روزنامه ها