استانداري قم 31 نفر از افراد واجد شرايط را استخدام مي‌کند

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام قمارسال شده در   17 خرداد 1390-07 June 2011بازدید 6374


استانداري قم براي تامين نيروي انساني مورد نياز خود و دستگاه‌هاي اجرايي استان 31 نفر از افراد واجد شرايط را استخدام مي‌کند.
به‌گزارش آريا به نقل ازروابط عمومي استانداري قم، استانداري قم براي تأمين نيروي انساني مورد نياز دستگاه‌هاي اجرايي استان طبق مفاد قانون مديريت خدمات کشوري و دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي بکارگيري افراد در دستگاه‌هاي اجرايي و از محل سهميه استخدامي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، تعداد 31 نفر از افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون توانمندي‌هاي عمومي، تخصصي، مصاحبه تخصصي و گزينش به صورت پيماني استخدام مي‌نمايد.
متقاضيان براي آگاهي از شرايط عمومي و اختصاصي استخدام و همچنين مدارک مورد نياز و نحوه ارسال آنها مي‌توانند از تاريخ 90.3.18 لغايت تاريخ 90.3.31 به پايگاه الکترونيکي استانداري قم به نشاني www.ostan-Qom.ir مراجعه نمايند.


استانداري قم استخدام
اخبار روزنامه ها