استخدام مدرس زبان 90/040/27

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام دانشگاه و مراکز آموزشیارسال شده در   27 تیر 1390-18 July 2011بازدید 1845


10 نفر مدرس زبان انگليسي

, 10 نفر مدرس زبان انگلیسی , با حداقل 3سال سابقه کار مفید , www.iranitl.com
1390/4/27 الی 1390/4/28
22892580

ايران - استراليا

, ایران - استرالیا , ازمدرسین مجرب , زبان انگلیسی , دعوت بهمکاری می نماید
1390/4/27 الی 1390/4/28
ونك 88208905 وليعصر 88927127

, ازمدرسین تواناوفعال زبانهای , انگلیسی وفرانسه دعوت مینماید , خانه زبان هماپور(HLH)
1390/4/27 الی 1390/4/28
ونك قدس قيطريه 22211332

مركززبان آريانپور

, مرکززبان آریانپور , ازمدرسین باتجربه , در دوره های , IELTS / TOEFL , ومکالمه(Conversation) , دعوت به همکاری می نماید
1390/4/27 الی 1390/4/28
22012312

ايـران - كـانـادا

, ایران - کانادا , , از مدرسین مجرب , زبان انگلیسی , دعوت به همکاری می نماید .
1390/4/27 الی 1390/4/28
6 _ 66576233

دعوت به همكاري

, دعوت به همکاری , ازمدرس زبان انگلیسی وفرانسه , (خانم) سطوح پیشرفته
1390/4/27 الی 1390/4/28
33733373

استاد زبان تركي استانبولي

, استاد زبان ترکی استانبولی , و زبان انگلیسی نیازمندیم ,
1390/4/27 الی 1390/4/28
88583672


استخدام مدرس زبان
اخبار روزنامه ها