دعوت به همکاری از مدرس زبان خانم در مجتمع آموزشی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام دانشگاه و مراکز آموزشیارسال شده در   22 اردیبهشت 1392-12 May 2013بازدید 3526دعوت به همکاری از مدرس زبان خانم در مجتمع آموزشی

یک مجتمع آموزشی در محدوده خ پاسداران از مدرسین زبان خانم جهت همکاری دعوت بعمل می آورد .

علاقمندان می توانند به مدت یکماه از درج این آگهی با تکمیل فرم اینترنتی" دعوت به همکاری مدرسین زبان"  با مراجعه به آدرس

http://pri.khadijekobra.sch.ir/Default.aspx?PageId=300

اقدام نمایند.
دعوت به همکاری مدرس زبان خانم مجتمع آموزشی
اخبار روزنامه ها