استخدام دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی در تهران

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام دانشگاه و مراکز آموزشیارسال شده در   14 امرداد 1392-05 August 2013بازدید 2149استخدام دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی در تهران

در نظر دارد جهت تکمیل کادر پرستاری بیمارستان های بوعلی، امیرالمومنین (ع) و جواهری از بین دارندگان مدرک کارشناسی پرستاری، همکار جدید جذب نماید.

از افراد واجد شرایط خواهشمند است جهت تکمیل فرم اینترنتی درخواست همکاری به آدرس اینترنتی www.iautmu.ac.ir بخش معاونت بهداشت و درمان واحد پزشکی تهران مراجعه فرمایند.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی


استخدام در دانشگاه تهران استخدام در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی در تهران استخدام در دانشگاه واحد پزشکی
اخبار روزنامه ها