استخدام کامند خانم در یک موسسه آموزش زبان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام دانشگاه و مراکز آموزشیارسال شده در   11 دی 1392-01 January 2014بازدید 1511استخدام کامند خانم در یک موسسه آموزش زبان


 یک موسسه موفق آموزش زبان دو کارمند خانم باهوش با روابط عمومی قوی و مسؤل را به عنوان کارمند مسؤل دفتر برای شیفت صبح و بعد از ظهر استخدام می کند. لطفا از بخش استخدام در وب سایت دیدن فرمایید.
1392/10/8 الی 1392/11/1
www.English-Ebadi.comاستخدام خانم استخدام خانم در تهران استخدامی های تهران استخدام کارمند در تهران استخدام در مراکز آموزشی استخدام در آموزشگاه زبان
اخبار روزنامه ها