استخدام منشی خانم با تسلط به زبان انگلیسی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام خانمارسال شده در   12 بهمن 1391-31 January 2013بازدید 1550


استخدام منشی خانم با تسلط به زبان انگلیسییکنفرخانم , تسلط کامل به زبان انگلیسی , مکالمه وگرامر باسابقه کارنیازمندیم.


مهلت و شماره تماس :

1391/11/11 الی 1391/11/12

88718236


استخدام استخدام خانم استخدام کارمند خانم استخدام منشی خانم
اخبار روزنامه ها