موفقيت محققان کشور در افزايش بازده سلول‌های خورشيدی

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / علمی فرهنگیارسال شده در   23 شهریور 1392-14 September 2013بازدید 435موفقيت محققان کشور در افزايش بازده سلول‌های خورشيدی

پژوهشگران ‏دانشگاه تهران با جايگزين کردن نانوساختارهاي اکسيد روي به جاي نانوذرات اکسيد روي موفق به افزايش بازده سلول‌هاي خورشيدي ‏رنگدانه‌اي شدند.

به گزارش پرتال دانشگاهی به نقل از سرويس فناوري ايسنا، فاطمه دهقان نيري، دانشجوي دکتري مهندسي برق-نانوالکترونيک دانشگاه تهران و محقق اين طرح اظهار کرد: براي ساخت سلول‌هاي خورشيدي رنگدانه‌اي به طور معمول از نانوذرات اکسيد تيتانيم استفاده مي‌شود به دليل اينکه گاف ‏انرژي اين ماده ‏ev‏ 3.3 است و بسيار مناسب براي ساخت سلول خورشيدي رنگدانه‌اي است. زماني که مولکول رنگ برانگيخته ‏مي‌شود، يک الکترون ايجاد مي‌کند که اين الکترون به داخل شبکه‌اي از نانوذرات ‏TiO2‎‏ تزريق مي‌شود. اين الکترون در کل اين ‏لايه ‏TiO2‎‏ با پريدن از يک ذره به ذره ديگر بايد خود را به الکترود که همان لايه شفاف و رساناي اکسيد قلع آلاينده شده با قلع ‏يا اينديم است، برساند و در آن جمع شود و جريان ايجاد کند و ليکن به دليل حرکت الکترون در بين نانوذرات ممکن است ‏در بين مسير بازترکيب شود که اين بازترکيب مي‌تواند با خود رنگ، الکتروليت يا ‏TiO2‎‏ صورت بگيرد.

وي افزود: زماني که شبکه‌اي از ‏نانوذرات وجود دارد، احتمال باز ترکيب الکترون بسيار زياد است به همين دليل براي اينکه افت بازده سلول‌هاي خورشيدي ‏رنگدانه‌اي کمترشود، از نانوسيم‌ها به عنوان جايگزين مناسب براي نانوذرات استفاده شده است. در اين نوع سلول‌هاي خورشيدي ‏امکان بازترکيب به دليل حرکت الکترون از شبکه نانوذرات وجود ندارد، زيرا الکترون‌هاي ايجاد شده در يک مسير مستقيم از نقطه‏‌اي که تزريق مي‌شود به الکترود مي‌رسد.

دهقان نيري تصريح کرد: درک از انتقال الکترون و مکانيزم بازترکيب در سلول‌هاي خورشيدي رنگدانه‌اي برپايه ‏نانوسيم‌ها يکي از مراحل کليدي در بهبود بازده سلول‌هاي خورشيدي رنگدانه‌اي است. در اين بين اکسيد روي به علت برخورداري ‏از ويژگي‌هايي مانند انرژي بستگي اکسايتوني بزرگ (‏ev‏60‏‎~‎‏) و گاف انرژي مشابه با ‏TiO2‎، فراواني ذخاير و سادگي فناوري رشد ‏که هزينه توليد قطعات ساخته شده از آن را کاهش مي‌دهد، بسيار مورد توجه قرار گرفته است.‏

دانشجوي دکتري مهندسي برق-نانوالکترونيک دانشگاه تهران گفت: در اين پژوهش به ساخت، طراحي و مشخصه‌يابي سلول‌هاي خورشيدي بر پايه نانوساختار‌هاي اکسيد روي حساس شده با ‏رنگدانه پرداخته شده است. اين سلول‌هاي خورشيدي از يک آند و کاتد تشکيل شده‌اند که در اين تحقيق ساختار آند آنها مورد ‏بررسي قرار گرفته و شرايط بهينه تعيين شده است. اين نانوساختار‌ها مي‌توانند جايگزين خوبي براي نانوذرات باشند.‏

دهقان نيري در مورد نحوه رشد دادن نانوسيم در اين ‏تحقيقات اظهار کرد: رشد نانوسيم‌هاي اکسيد روي با استفاده از روش رسوب حمام شيميايي انجام شده که روشي آسان، کم هزينه و قابل تکرار ‏و انجام در مقياس بزرگ بوده است. مکانيزم رشد نانوسيم‌هاي اکسيد روي عمودي روي لايه‌هاي جوانه زني متفاوت با ضخامت ‏يکسان در تصوير نشان داده شده است. ما مي‌دانيم که ويژگي‌ها و ضخامت لايه جوانه زني، بر رشد نانوسيم‌هاي اکسيد روي ‏اثر مي‌گذارد. لايه‌هاي جوانه زني ‏ZnO‏ با مشخصات کريستالي ضعيف، نانوسيم‌هايي عمودي و ليکن با همترازي کمتري ايجاد ‏مي‌کند.

وي افزود: استفاده از نانو ساختارهاي اکسيد روي به جاي نانوذرات اکسيد روي در ساخت سلول‌هاي خورشيدي رنگدانه‌اي به دليل ‏داشتن تحرک بالاتر، باعث افزايش بازده در سلول‌هاي خورشيدي رنگدانه‌اي بر پايه اين نانو ساختارها مي‌شود. براي ساخت ‏سلول خورشيدي از دو لايه جوانه زني مختلف ‏ZnO‏ و ‏AZO‏ بهره گرفته شد.

دهقان نيري در مورد نتايج مقايسه‌اي اين دو ‏اظهار کرد: چگالي الکترون، ‏ns‏ سلول‌هاي ساخته شده بر لايه جوانه زني ‏AZO‏ چهار برابر بزرگتر از سلول‌هاي خورشيدي ساخته ‏شده بر ‏ZnO‏ است. ثابت نرخ باز ترکيب سلول‌هاي ساخته شده بر پايه ‏AZO‏ کوچکتر از ‏ZnO‏ است. ضريب ديفيوژن سلول‌هاي ‏بر پايه ‏AZO‏، پنج برابر بزرگتر از سلول‌هاي ساخته شده بر پايه ‏ZnO‏ است که اين تأييدي بر نرخ بالاتر تزريق الکترون از رنگدانه ‏جذب شده به فتوآند سلول است.

دهقان در ادامه افزود: پتانسيل شيميايي سلول‌هاي ساخته شده با ‏ZnO‏ بسيار کوچکتر از ‏AZO‏ است. کاهش پتانسيل ‏شيميايي در سلول‌هاي ساخته شده بر روي لايه جوانه‌زني ‏ZnO‏ بيانگر جابه‌جا شدن نوار هدايت به سمت بالا در اين ساختارها ‏است. از طرفي ولتاژ مدار باز در سلول‌هاي ‏ZnO‏ بيشتر از سلول‌هاي ‏AZO‏ است که اين تأييدي بر جابه‌جايي نوار هدايت در اين ‏ساختارها است. ساختار ‏AZO‏ به دليل آلايش ‏ZnO‏ با آلومينيوم هدايت الکتريکي بيشتري نسبت به ‏ZnO‏ دارد. با توجه به اختلاف ‏مورفولوژي و خواص الکتريکي در اين لايه‌هاي جوانه‌زني، خازن‌ها و مقاومت‌هايي که در فصل مشترک بين الکترود و لايه جوانه‏‌زني ايجاد مي‌شود، متفاوت است که تفاوت‌ها و مقادير آنها را با استفاده از آناليز امپدانس الکتروشيميايي به‌ دست آورديم و در ‏مورد نتايج بحث کرديم. در نتيجه لايه جوانه زني تأثير زيادي بر روي انتقال و يا باز ترکيب الکترون در سلول خورشيدي دارد. ‏

وي خاطرنشان کرد: با توجه به نتايج به‌ دست آمده زمان انتقال الکترون مربوط به نانوسيم‌هاي اکسيد روي که بر روي لايه جوانه زني ‏AZO‏ رشد ‏کرده‌اند يک مرتبه بزرگتر از لايه جوانه زني ‏ZnO‏ است و ليکن زمان بازترکيب الکترون کمتر از 1.5 برابر افزايش داشته ‏است. عدم تغيير زمان بازترکيب الکترون با لايه‌هاي جوانه زني مختلف نشاندهنده آن است که نوع لايه جوانه زني بر روي توزيع ‏تله‌هاي بر روي نانوسيم‌هاي اکسيد روي تأثير زيادي ندارد.

نتايج اين کار تحقيقاتي که توسط فاطمه دهقان نيري، دانشجوي دکتري مهندسي برق-نانوالکترونيک دانشگاه ‏تهران و دکتر ابراهيم اصل سليماني، عضو هيات علمي دانشگاه تهران صورت گرفته، در مجله ‏Renewable ‎Energy‏ منتشر شده است.


افزايش بازده سلول‌های خورشيدی بازده سلول های خورشیدی سلول‌های خورشيدی

گروه روش تحقیق درحسابداری ویژه دانشجویان و اساتید حسابداری در تلگرام

آغاز ثبت نام در جشنواره کانونهای فرهنگی دانشگاهها

گسترش زبان فارسی، یکی از اهداف مهم دانشگاه علامه

برگزاری بالای صد هزار برنامه فرهنگی در دانشگاه‌ها

نقش جهاد دانشگاهی در فرهنگ‌سازی دانشگاه‌ها

رشد سریع کشورهای ایران و چین در پژوهش در قاره آسیا

تسهیل خودتوانمندسازی پژوهشی و مولدسازی پژوهش‌ها با سامانه پژوهش‌کار در ایرانداک

فاصله زیاد دانشگاه ها و کسب و کارها در ایران

تخفیف ویژه برای دانشجویانی که با قطار به نمایشگاه کتاب می‌روند

دلیل تقلب علمی در ایران تاثیر مقالات بر جایگاه علمی افراد است

حمایت مالی تا 200 میلیون تومان برای شرکت‌های دانش بنیان

جزئیات جایزه مصطفی (ص) برای موسسات علمی جهانی

یک‌هزار و ۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان معافیت مالیاتی می‌گیرند

ثبت پتنت خارجی و تولید اختراع مورد نیاز کشور برای تکمیل چرخه علم و فناوری دانشگاه ها

گردش مالی بالای ۸۰۰ میلیارد تومان در شرکت های دانش بنیان

اخبار روزنامه ها