جداول رتبه بندی کشورها در 4 علم / جایگاه ایران در تولید علوم هسته‌ای

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / علمی فرهنگیارسال شده در   24 آبان 1389-15 November 2010بازدید 1900


جداول رتبه بندی کشورها در 4 علم / جایگاه ایران در تولید علوم هسته‌ای

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با بررسی وضعیت تولیدعلم کشور در رشته های مهندسی فیزیک ریاضی، علوم پلیمر، شیمی آلی و هسته ای و شیمی معدنی گفت: ایران در حال حاضر همتراز با کشورهای توسعه یافته در تولید علم فعالیت می کند. جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر از ارتقاء جایگاه تولید علم ایران خبر داد و گفت: مرجع سنجش تولید علم جهان در نشریات معتبر بین المللی wos و scopus است که هر دو به عنوان نظام بین المللی سنجش و اندازه گیری علم ایفای نقش می کنند. وی افزود: بر اساس اطلاعات ثبت شده در wos در سال 1388 دانشمندان ایرانی نقش خود را به خوبی ایفا کرده و تقریبا همتراز با بسیاری از کشورهای پیشرفته و تعدادی از کشورهای در حال توسعه مانند کره جنوبی، اسپانیا، هندوستان و برزیل نقش آفرینی کرده اند. رتبه کشورهای دنیا در تولید علم رشته فیزیک ریاضی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: رتبه ایران در سال 1388 در رشته فیزیک ریاضی 13 است. دانشمندان ایرانی در این سال با تولید 309 مقاله جلوتر از کره جنوبی و هلند که هر کدام به ترتیب 289 و 249 مقاله تولید کرده اند قرار گرفته اند. در رشته فیزیک ریاضی تعداد 104 کشور در رده بندی حضور دارند. وی ادامه داد: کشورهای آمریکا، چین، آلمان، فرانسه و روسیه رتبه های اول تا پنجم را به خود اختصاص داده اند این کشورها در سال 1388 به ترتیب 2438، 2243، 983، 933 و 886 مقاله در wos به ثبت رسانیده اند. جدول رتبه بندی برترین کشورهای دنیا در تولید مقاله رشته ریاضی فیزیک نام کشور آمار تولید علم رتبه جهانی آمریکا 2438 اول چین 2243 دوم آلمان 983 سوم فرانسه 933 چهارم روسیه 886 پنجم ایتالیا 778 ششم انگلستان 670 هفتم ژاپن 593 هشتم اسپانیا 511 نهم هندوستان 446 دهم کانادا 374 یازدهم برزیل 345 دوازدهم ایران 309 سیزدهم کره‌جنوبی 289 چهاردهم هلند 249 پانزدهم مهراد اضافه کرد: رتبه های ششم تا دوازدهم در حوزه فیزیک ریاضی به کشورهای ایتالیا با 778 مقاله، انگلستان با 670 مقاله، ژاپن با 593 مقاله، اسپانیا با 511 مقاله، هندوستان با 446 مقاله، کانادا با 374 مقاله و برزیل با 345 مقاله تعلق دارد. رتبه کشورهای دنیا در تولید علوم پلیمر وی خاطرنشان کرد: رشته علوم پلیمر از رشته هایی است که استادان و پژوهشگران ایرانی در بین 100 کشور دارای مدرک در wos در رتبه 13 قرار دارند. در سال 1388 تعداد 386 مقاله در wos به نام ایران به ثبت رسیده است که در مجموع 7./2 درصد از کل تولید علم جهان به حساب می آید. کشورهای ترکیه، روسیه، استرالیا و هلند به ترتیب با تولید 368، 317، 315 ، 302 مقاله در رتبه های 14 تا 17 قرار دارند. جدول رتبه بندی برترین کشورهای دنیا در تولید مقاله رشته پلیمر نام کشور آمار تولید علم رتبه جهانی چین 3578 اول آمریکا 2276 دوم ژاپن 1572 سوم آلمان 1093 چهارم کره‌جنوبی 960 پنجم هندوستان - ششم فرانسه - هفتم انگلستان - هشتم کانادا - نهم تایوان - دهم اسپانیا - یازدهم ایتالیا - دوازدهم سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام افزود: چین، آمریکا، ژاپن، آلمان و کره جنوبی به ترتیب با تولید 3578 مقاله (19.22 درصد)، 2276 مقاله (12.23 درصد)، 1572 مقاله (8.44 درصد)، 1093 مقاله (5.87 درصد) و 960 مقاله (5.16 درصد) در جایگاه اول تا پنجم تولید علم در رشته علم پلیمر نشسته اند. به گفته سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) کشورهای هندوستان، فرانسه، انگلستان، کانادا، تایوان، اسپانیا و ایتالیا موفق شده اند رتبه های 6 تا 12 تولید علم جهان در این رشته کسب کنند. جالب است بدانیم که ایران با تولید 2.07 درصد از کل تولید علم جهان در رشته پلیمر با کشورهای انگلستان، کانادا، تایوان و اسپانیا که هر کدام بین 2.21 تا 2.58 درصد از کل تولید علم این رشته را در دست دارند فاصله زیادی ندارد. رتبه کشورهای دنیا در تولید علم رشته شیمی آلی و هسته ای رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ایران اضافه کرد: با بررسی در رشته شیمی آلی و هسته ای که در آن 111 کشور دارای مدرک در wos حضور دارد موقعیت دانشمندان و پژوهشگران ایرانی در مقایسه با تعداد بیشتری از کشورها موقعیت قابل توجه و حائز اهمیت است. جدول رتبه بندی برترین کشورهای دنیا در تولید مقاله رشته شیمی آلی و هسته ای نام کشور آمار تولید علم رتبه جهانی چین 2847 اول آمریکا 1845 دوم آلمان 1620 سوم هندوستان 852 چهارم روسیه 864 پنجم فرانسه - ششم ژاپن - هفتم اسپانیا - هشتم انگلستان - نهم ایتالیا - دهم کانادا - یازدهم لهستان - دوازدهم ایران 251 سیزدهم استرالیا 244 چهاردهم کره جنوبی 232 پانزدهم سوئیس 205 شانزدهم بر اساس گفته های دکتر مهراد رتبه ایران در این رشته 13 است. ایران در این سال 251 مقاله تولید کرده است. بعد از ایران کشورهای استرالیا، کره جنوبی و سوئیس قرار دارند که به ترتیب 244، 232 و 205 مقاله تولید کرده اند. رتبه های اول تا پنجم در این رشته به کشورهای چین (2847 مقاله)، آمریکا (1845 مقاله)، آلمان (1620 مقاله)، هندوستان (852 مقاله) و روسیه (864 مقاله) تعلق دارد. به گفته مهراد رتبه های ششم تا دوازدهم مربوط است به فرانسه، ژاپن، اسپانیا، انگلستان، ایتالیا، کانادا و لهستان. سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) یادآور شد که ترکیه در این حوزه جزء 16 کشور برتر تولید کننده علم قرار ندارد. رتبه کشورهای دنیا در تولید علم رشته شیمی معدنی وی بیان کرد: ترکیه در رشته شیمی معدنی نیز جزء 17 کشور برتر جهان نبوده، در حالی که ایران با تولید 359 مقاله در بین 118 کشور شرکت کننده جایگاه 13 را به خود اختصاص داده است. در این رشته کشورهای هلند، استرالیا، برزیل و سوئیس بعد از ایران قرار دارند. در رشته شیمی معدنی آمریکا دارای رتبه اول جهان است، این کشور در سال 1388 تعداد 3912 مقاله در wos به ثبت رسانیده است. جدول رتبه بندی برترین کشورهای دنیا در تولید مقاله رشته شیمی معدنی نام کشور آمار تولید علم رتبه جهانی آمریکا 3912 اول چین 2810 دوم ژاپن 2297 سوم هندوستان 1679 چهارم آلمان 1466 پنجم فرانسه 1181 ششم روسیه 959 هفتم انگلستان 958 هشتم ایتالیا 943 نهم اسپانیا 835 دهم کانادا 648 یازدهم کره جنوبی 451 دوازدهم ایران 359 سیزدهم هلند - چهاردهم استرالیا - پانزدهم برزیل - شانزدهم سوئیس - هفدهم رتبه های دوم تا پنجم به کشورهای چین، ژاپن، هندوستان و آلمان به ترتیب با تولید 2810 ، 2297، 1679 و 1466 مقاله تعلق دارد. فرانسه، روسیه، انگلستان ، ایتالیا، اسپانیا، کانادا و کره جنوبی کشورهایی هستند که به ترتیب با تولید 1181 ، 959، 958، 943، 835، 648، 451 مقاله در جایگاه ششم تا دوازدهم تولید علم در رشته شیمی معدنی نشسته اند. مهراد به مهر گفت: مشخص است که استادان و پژوهشگران ایران پا به پای سایر دانشمندان تلاش می کنند تا بیشتر و بیشتر در عرصه های بین المللی ظاهر شوند. کسب رتبه های 10 تا 13 در رشته های مهندسی و علوم پایه در سطح جهان نشان دهنده استعداد، قابلیت و توانمندی اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور است که به نوبه خود اقتدار علمی ایران را به تصویر می کشد. وی اضافه کرد: معتقدم دانشگاهها و پژوهشگاهها به رسالت خود به خوبی عمل می کنند. استفاده از توان علمی کشور در داخل به سیاست هایی بستگی دارد که بتواند هر چه بیشتر دانشگاهها را به صنایع و کارخانجات نزدیک تر کند. تمرکز در این زمینه و جهت دهی عالمانه به این سیاست امری است که پژوهش های علمی را به توسعه فناوری و کاربردهای مرتبط در زمینه های معین رهنمون می سازد که خود مستلزم راهبردهای اثربخشی است و اطمینان دارم که شورای عالی عتف به این مهم توجه دارد.

گروه روش تحقیق درحسابداری ویژه دانشجویان و اساتید حسابداری در تلگرام

آغاز ثبت نام در جشنواره کانونهای فرهنگی دانشگاهها

گسترش زبان فارسی، یکی از اهداف مهم دانشگاه علامه

برگزاری بالای صد هزار برنامه فرهنگی در دانشگاه‌ها

نقش جهاد دانشگاهی در فرهنگ‌سازی دانشگاه‌ها

رشد سریع کشورهای ایران و چین در پژوهش در قاره آسیا

تسهیل خودتوانمندسازی پژوهشی و مولدسازی پژوهش‌ها با سامانه پژوهش‌کار در ایرانداک

فاصله زیاد دانشگاه ها و کسب و کارها در ایران

تخفیف ویژه برای دانشجویانی که با قطار به نمایشگاه کتاب می‌روند

دلیل تقلب علمی در ایران تاثیر مقالات بر جایگاه علمی افراد است

حمایت مالی تا 200 میلیون تومان برای شرکت‌های دانش بنیان

جزئیات جایزه مصطفی (ص) برای موسسات علمی جهانی

یک‌هزار و ۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان معافیت مالیاتی می‌گیرند

ثبت پتنت خارجی و تولید اختراع مورد نیاز کشور برای تکمیل چرخه علم و فناوری دانشگاه ها

گردش مالی بالای ۸۰۰ میلیارد تومان در شرکت های دانش بنیان

اخبار روزنامه ها