آمارهايي از دانشجويان ايراني خارج کشور

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   03 اردیبهشت 1390-23 April 2011بازدید 1774


آمارهايي از دانشجويان ايراني خارج کشور

معاون دانشجويي وزارت علوم گفت: در حال حاضر با توجه به حدود 250 هزار صندلي خالي در دانشگاهها مي‌توانيم کليه دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از کشور را در درون دانشگاههاي داخلي بپذيريم.

تحصيل در دانشگاههاي خارج از کشور امري طبيعي است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود ملاباشي در جمع اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي کردستان در سخناني از ايجاد ظرفيت براي جذب دانشجويان ايراني خارج از کشور خبر داد.

وي با بيان اينکه تحصيل افراد در دانشگاههاي خارج از کشور امري طبيعي است و اين کار براي نگهداري مرزهاي دانش بايد صورت گيرد گفت: ما وظيفه داريم ظرفيت مناسب پذيرش دانشجو را در آموزش عالي کشور ايجاد کنيم و اين دانشجويان هستند که تحصيل در داخل و يا خارج از کشور را انتخاب مي کنند.

14 هزار دانشجوي آمريکايي در چين تحصيل مي‌ کنند

وي در ادامه افزود: به عنوان مثال در حال حاضر 14 هزار دانشجوي آمريکايي در چين تحصيل مي‌کنند که اين مسئله به معناي ضعف علمي دانشگاههاي آمريکا نيست بلکه بايد نقاط قوت اين مسئله را نيز پيگيري کنيم.

به اندازه همه دانشجويان ايراني خارج کشور صندلي خالي در دانشگاههاي داخل داريم

وي با بيان اينکه بعضا به علت عدم مراجعه دانشجويان ايراني به پايگاه‌هاي آمارگيري و رايزنان علمي کشورمان در کشور هاي ديگر نمي‌توانيم آمار صحيحي از تعداد دانشجوياني که در خارج از کشور تحصيل مي ‌کنند، داشته باشيم، گفت:‌ در حال حاضر با توجه به حدود 250 هزار صندلي خالي در دانشگاهها مي‌توانيم کليه دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از کشور را در درون دانشگاههاي داخلي بپذيريم.

20 درصد دانشجويان ايراني خارج کشور در تحصيلات تکميلي درس مي خوانند

معاون دانشجويي وزير علوم با بيان اينکه 20 درصد دانشجويان ايراني خارج از کشور در مقاطع تحصيلات تکميلي تحصيل هستند گفت: اين دانشجويان مي توانند از طريق سايت وزارت علوم، تقاضاي پذيرش در دانشگاه‌هاي داخل را ارائه دهند و يک هفته بعد مکاتبات پذيرش آن در اختيار فرد و دانشگاه مقصد قرار مي‌گيرد.

دکتر ملاباشي با تاکيد بر ايجاد نشاط و شادابي در محيط دانشجويي در دانشگاهها گفت: برگزاري کرسي‌هاي آزاد انديشي در دانشگاهها به عنوان يکي از بسترهاي اصلي طرح مباحث و انتقادات منطقي طرفين مناظرات است که مي تواند ضمن افزايش آگاهي سياسي و اجتماعي دانشجويان فضاي نقد سازنده را فراهم کند.

وي افزود : پس از بررسي‌ها و آسيب شناسي‌هاي انجام شده مشخص شده که انجام مواردي از قبيل گسترش کرسيهاي آزاد انديشي، ايجاد کرسي هاي نظريه پردازي، آموزش مهارت هاي زندگي، ايجاد کانون هاي علمي و فرهنگي و فعاليت هاي علمي  پ‍ژوهشي دانشجويان مي تواند در ايجاد فضاي پر نشاط در دانشگاهها موثر باشد.


آمارهاي دانشجويان ايراني خارج کشور
اخبار روزنامه ها