گردهمایی دانش آموختگان غیرایرانی برگزار می شود

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   11 خرداد 1390-01 June 2011بازدید 1410


گردهمایی دانش آموختگان غیرایرانی برگزار می شود
همایش سال 90 دانش‌آموختگان بورسیه غیرایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های علوم پزشکی 22 خرداد ماه 90 برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش در 22 خرداد در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی، اصفهان، شیراز، مشهد و ایران دارای بیشترین تعداد دانشجویان غیرایرانی بورسیه هستند و بیش از 600 دانشجویی غیرایرانی در علوم پزشکی در ایران مشغول به تحصیل هستند.


گردهمایی دانش آموختگان غیرایرانی برگزار می شود
اخبار روزنامه ها