موافقت با انتقال 251 دانشجوی ایرانی خارج کشور به دانشگاه های داخل

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   08 خرداد 1391-28 May 2012بازدید 3496
موافقت با انتقال 251 دانشجوی ایرانی خارج کشور به دانشگاه های داخلبه گفته معاون امور دانشجويان داخل وزارت علوم در سال گذشته 251 دانشجوي ايراني خارج از کشور با موافقت وزارت علوم به دانشگاههاي داخل منتقل شدند. مجتبي بذرافشان در گفتگو با مهر، درباره آخرين وضعيت انتقال از خارج به داخل با اشاره به آمار دانشجوياني که تقاضاي انتقال خود به دانشگاههاي داخل را از وزارت علوم پيگيري کردند، اظهار داشت: در سال گذشته 264 تقاضاي انتقال به داخل بود که با 251 درخواست موافقت شد.معاون امور دانشجويان داخل وزارت علوم، با بيان اينکه بيشتر تقاضاهايي که به دبيرخانه شوراي انتقال آمده مربوط به دانشجويان مقاطع کارشناسي ارشد و کارشناسي بوده، اعلام کرد که تقاضاي انتقال در مقطع دکتري به اين دليل که بررسي تقاضاها برابر آيين نامه به دانشگاهها واگذار شده، کمتر بود. وي درباره دليل عدم پذيرش درخواست ساير دانشجويان تاکيد کرد که اين دانشجويان يا شرايط معدل نداشتند يا دانشگاه محل تحصيل آنان در خارج از کشور معتبر نبوده است.بذرافشان در ادامه به درخواست 61 نفر از دانشجويان ايراني اشاره کرد که اواخر سال گذشته از کشور مالزي متقاضي بازگشت به ايران بودند و وزارت علوم براي آنان جايابي کرد و اين عده در ميان همان 251 نفر قرار دارند.

وي تاکيد کرد که برخي از دانشجويان نيز به طور مستقيم به دانشگاههاي مورد نظرشان مراجعه مي کنند که آمار دقيقي از آنان در دست نيست و برابر آيين نامه دانشگاهها امکان پذيرش اين دانشجويان را دارند. البته برخي دانشگاهها به دانشجويان اعلام کردند که با دريافت يک نامه از وزارت علوم، تقاضاي آنان در اين دانشگاهها مورد بررسي قرار مي گيرد که اين دانشجويان در آمار وزارت علوم قرار ندارند.به گفته بذرافشان، دانشگاهها موظف هستند که با مراجعه به سايت دانش آموختگان ابتدا مدارک دانشجويان را بررسي و در صورت تاييد، به درخواست انتقال آنان رسيدگي کنند.موافقت با انتقال دانشجوی ایرانی خارج کشور دانشگاه های داخل
اخبار روزنامه ها