اولین گروه دانشجویان سنگالی در رشته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی فارغ التحصیل شدند

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   02 امرداد 1391-23 July 2012بازدید 1819

اولین گروه دانشجویان سنگالی در رشته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی فارغ التحصیل شدند 

پرتال دانشگاهی به نقل از ایسنا: اولین گروه از دانشجویان شاغل به تحصیل در نخستین دوره «کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ویژه دانشجویان خارجی» از پایان نامه خود دفاع كردند. 
 جلسه دفاع فوق با حضور اعضای هیات رئیسه، برخی از مدیران وزارت خارجه، برخی از مسئولین سفارتخانه‌های کشورهای افریقایی در تهران، یکشنبه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد.


دانشگاه شهید بهشتی نخستین دانشگاهی است که کرسی زبان و ادبیات فارسی را در کشور سنگال راه اندازی نموده است.


اهمیت این دوره در این است که پیش از این تمرکز فعالیت‌ کرسی‌های ادبیات و زبان فارسی در اروپا و شبه قاره هند بوده و برای نخستین بار است که در مرکز و غرب افریقا این دوره تاسیس شده و نخستین دانشجویان سنگالی فارغ التحصیل می‌شوند.


در جلسه مذکور سه نفر از دانشجویان اهل کشور سنگال از پایان نامه‌های خود دفاع کردند.

دانشجویان سنگالی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی فارغ التحصیلی دانشجویان سنگالی
اخبار روزنامه ها