انتقال دانشجویان از خارج به دانشگاه داخل کشور

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   27 آبان 1391-17 November 2012بازدید 2024
انتقال دانشجویان از خارج به دانشگاه داخل کشور

بر اساس بخشنامه دانشگاه آزاد انتقال دانشجویان خارج از کشور در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد برطبق ضوابط به دانشگاه داخل ممکن شد.

پرتال دانشگاهی کشور به نقل از گزارش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران؛ بر اساس بخشنامه دانشگاه آزاد ، دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور که در مقاطع کارشناسی پیوسته و نا پیوسته و کاردانی مشغول به تحصیل هستند می توانند بر طبق ضوابط مشخص شده به یکی از واحدهای دانشگاه آزاد داخل کشور که از سوی دانشگاه آزاد تعیین شده معرفی و مشغول به تحصیل شوند.همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد نیز می توانند به یکی از واحدهای بین الملل دانشگاه آزاد داخل کشور برای ادامه تحصیل معرفی و مشغول به تحصیل شوند.
بنا به این گزارش: ادامه تحصیل این دانشجویان در ترمهای بعدی مشروط به رضایت مندی علمی و عمومی بر اساس مقررات و آئین نامه ها است.البته این دانشجویان در همان رشته و گرایش می توانند ادامه تحصیل دهند و طبق تبصره این بخشنامه دانشجویان در موارد خاص می توانند با موافقت واحد دانشگاهی مربوطه در ترم مهر ماه 92-91 ثبت نام کنند اما آغاز تحصیل از بهمن ماه سال جاری است.
ظرفیت پذیرش این قبیل از دانشجویان برای دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ارشد حداکثر 10 درصد ظرفیت پذیرش سال 91 در هر رشته محل تعیین می شود.


شهریه دانشجويان

جدول شهریه دانشجویانانتقال دانشجویان خارج دانشگاه داخل کشور
اخبار روزنامه ها